Samtalsserie: Samtidskonstens utveckling i Gävleborg

Hur ser samtidskonstens förutsättningar ut i länet? Vad kan/vill vi göra för att ta tillvara på och utveckla konstområdet i Gävleborg? Hur kan konsten vara en del i ett såväl lokalt som regionalt utvecklingsarbete? Vilken potential har konsten som kraft i samhällsutvecklingen? Varför och på vilka sätt är det viktigt att värna om konstnärlig integritet och kvalitet?

Under hösten 2019 vill Kultur Gävleborg bjuda in till en serie av samtal kring samtidskonstens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Gävleborg. Här vill vi samla regionala och kommunala politiker, tjänstepersoner och representanter för konstorganisationer i en gemensam lärandeprocess där vi under tre tillfällen får chansen att mötas utifrån varandras perspektiv och reflektera tillsammans.

Frågeställningarna, som samtalsserien utgår ifrån, har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum, Konstfrämjandet Gävleborg, Gävle Konstcentrum, Galleri Lars Palm, Kultur Gävleborg och Statens konstråd.

Samtalsserien Samtidskonstens utveckling i Gävleborg arrangeras av Statens konstråd och Kultur Gävleborg. Arbetet stöds av medskapande processledare Kajsa Balkfors och Jesper Hök.

Statens konstråd har tagit initiativet till detta samarbete inom ramen för uppdraget om främjandet av samtidskonstens utveckling och spridning i Sverige. Region Gävleborg gör detta i enlighet med den regionala kulturplanen där verksamhetsutvecklingen inom konst ska skapa mötesplatser för länets aktörer samt bidra till kompetenshöjande insatser och en samverkan som kan ta tillvara på och utveckla samtidskonstens förutsättningar i Gävleborg. Medverkande under de tre dagarna är förutom tjänstepersoner och institutionsrepresentanter även Magnus Svensson (C), ordförande för Kultur och kompetensnämnden, Region Gävleborg med kollegor.

Anmäl dig till hela samtalsserien eller till något av de tre tillfällena: konst@regiongavleborg.se

Vi vill bjuda på för- och eftermiddagskaffe, så meddela oss gärna eventuella allergier eller andra kostpreferenser i samband med din anmälan.

Samtal 1   

7 oktober 10.00-15.00, Kungen/Galleri Lars Palm, Sandviken.
Med efterföljande mingel på Gävle Konstcentrum från 16.00

Samtal 2   

22 oktober 10.00-15.00, på Bollnäs museum och konsthall för en kort introduktion till pågående utställning och med samtal i Ida Kristinas rum på Kulturhuset, Bollnäs.

Samtal 3   

11 november 10.00-15.00, Hälsinglands museum, Hudiksvall