Forum konst (III)

Forum Konst är en återkommande mötesplats och samtalsnod för konstfältet i Gävleborg med ambitionen att samla konstnärer, utställningsarrangörer, representanter för konstföreningar och det självorganiserade konstlivet, tjänstepersoner och kulturpolitiker från hela länet i dialoger och gemensamma reflektioner.

Under hösten 2020 vill forumet fungera som ett slags seismograf – ett instrument som är känsligt för små nyansskillnader och skakningar i jorden och som används för att registrera och bedöma omfattningen av olika skalv – och utifrån de noteringar som vi lyckas göra tillsammans, bidra till att navigera i och stärka konstens regionala ekosystem framöver.

Gemensamma reflektioner på behörigt avstånd

Istället för att koncentrera samtalen till ett sammanhållet tillfälle under två dagar i Sandviken, vilket var vår ursprungliga plan, kommer forumet att spridas ut genom en serie av digitala föreläsningar med efterföljande frågeställningar som är möjliga att ta del av och besvara på behörigt avstånd i mindre sammankomster runt om i länet. Här väljer ni själva – utifrån vad som känns tryggt – hur ni vill formera er: om det är i kollektivverkstaden, i den enskilda ateljén, som representanter för en konstförening, tillsammans med kollegor i det lokala utställningsrummet, vid konsthallen eller den regionala institutionen, som tjänstepersoner eller politiker vid olika kulturavdelningar och ledningskontor etc.

Vår förhoppning är att det omställda formatet kan bidra till att fler har möjlighet att delta i forumet och på så sätt kan dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv; att alla möjliga svar och reflektioner som följer på de olika föreläsningarna ska kunna samlas och ligga till grund för ett framtida Forum Konst där vi får chansen att mötas ansikte mot ansikte.

Digitala föreläsningar

Forumets tre olika delar släpps vid särskilda datum under läsåret 2020 och 2021. När ni anmäler att ni vill delta vid något av tillfällena får ni tillgång till respektive föreläsning/ar och ett formulär med följdfrågor att besvara, reagera på och komplettera med egna motfrågor.

Del 1: Hur är vi sårbara? – AOOO

Release den 21 augusti (tillgänglig till den 28 augusti)

"I ett föränderligt politiskt landskap är konstnärliga verksamheter särskilt sårbara, dels genom uttalade hot om våld [och censur] och dels genom potentiella neddragningar i offentligt kulturstöd.

Vad händer om den kulturpolitiska kartan ritas om och stöd som konstnärliga organisationer traditionellt förlitat sig på plötsligt dras in av ideologiska skäl? Hur förhåller sig andra kulturaktörer och resten av civilsamhället till liknande framtidsscenarion? Hur kan vi arbeta proaktivt i ett större nätverk, där vi samlar kunskap till nya strategier och fortsätter att arbeta under övertygelsen att konsten är till för alla?"

Sebastian Dahlqvist och Caroline Malmström från nätverket AOOO (Arts Organizations Out of Office) delar med sig av samlade erfarenheter från självorganiserade och småskaliga aktörer som arbetar med samtidskonst runt om i Norden.

Del 2: Att tänka tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg

Del 2: Att tänka tillsammans för en gestaltad livsmiljö i Gävleborg - Release den 10 december