Utan titel, 2014

Konstnär: Daniel Götesson (EKTA)
Teknik: Rumslig gestaltning, sprayfärg på glas
Placering: Dialysen, Hudiksvalls sjukhus 

Om verket

Konturer av olika objekt och föremål balanserar på varandra i rytmiska kompositioner på dialysen på Hudiksvalls sjukhus. De sprayade målningarna som utgör Daniel Götessons konstnärliga gestaltning rör sig i gränslandet mellan föreställande och abstrakt och öppnar upp för olika associationer och tolkningar hos betraktaren. 

2014 när dialysavdelningen byggdes om fick konstnären Daniel Götesson, eller EKTA som han också kallas, i uppdrag att göra en miljögestaltning på avdelningen. Lokalerna ställer stora krav på hygien och framkomlighet och konstnären har arbetat med spraymåleri på befintliga glaspartierna för att störa den fysiska miljön så lite som möjligt.  Avdelningen är uppbyggd av ett antal skiljeväggar som avdelar sängplatser och arbetsytor. Vi finner Götessons målningar i de infällda glaspartierna på skiljeväggarna som skänker ljusinsläpp mellan de olika sängplatserna.

Götesson eller EKTA har sin bakgrund i street art och använder sig av sprayfärg: en teknik som är typisk för den urbana utomhuskonsten.  Här tar istället spraymåleriet istället plats i en inomhusmiljö. Målningarna på avdelningen speglar den tekniktunga vårdmiljön på dialysen. De abstrakta formerna och föremålen ser nästan ut som en avancerad apparat eller ett maskineri i rörelse. Men i formerna finns det en skevhet och lekfullhet, som bryter mot teknikens logik och tillför ett mänskligt perspektiv. Formerna skapar sin egen verklighet där tyngdlagen inte längre verkar som vanligt utan rytm, rörelse och balans är i fokus.  

Om konstnären

Daniel Götesson eller EKTA (f. (1978) är baserad i Göteborg och skateboardåkare och street art-konstnär. Han är utbildad vid London College of Communication och arbetar idag både med muralmåleri, animation och skulptur. Götesson har gjort flera muralmålningar runt om i världen och offentliga gestaltningsuppdrag i Sverige.  

Läs mer på konstnärens hemsida