Till dagen och på natten

Konstnär: Inger Andersson
Teknik: Vägginstallation, vattenskuret laminerat glas
Placering: IVA, Hudiksvalls sjukhus

Om verket

I en korridor på Hudiksvalls sjukhus har konstnären Inger Andersson arbetat med olika material och ljuskällor för att skapa en poetisk visualisering av dagen och natten. I två avlånga tittskåp som är en parallellt placerade på väggen gestaltas en mörk och en ljus värld, fyllda med objekt i glas och trä.

Konstverket Till dagen och på natten kom till i samband med att intensivvårdsavdelningen på Hudiksvalls sjukhus renoverades 2015. Miljön ställer stora krav på hygien och framkomlighet, och Anderssons installation är infälld i väggen för att störa den fysiska miljön så lite som möjligt. Visuellt tar verket dock plats i lokalen med sina upplysta och fantasieggande objekt. Anderssons gestaltningar fortsätter även i andra rum på avdelningen, där konstnären arbetat med belysta tittskåp och olika material i andra kontverk.

De två världarna lockar till nyfikenhet och tanke hos betraktaren.  De rundade formerna i den ljusa lådan kanske för tankarna till ett böljande hav, och den rektangulära formen i den mörka lådan kanske påminner om ett nattligt upplyst höghus? Eller så talar formerna och de olika materialen sitt eget språk som inte behöver tolkas eller översättas till konkreta ting.

Verket har likheter med scenografin på en teaterscen, eller ett dockskåp där betraktaren själv avgör lekens handling. Den poetiska titeln syftar på växelspelet mellan dag och natt, som förkroppsligas genom den ljusa och den mörka lådan. Till intensivvårdsavdelningen kommer patienter med svåra sjukdomstillstånd som behöver vård dygnet runt. Växelspelet mellan dag och natt kan ge en mental paus och kanske kan bidra med hopp till patienter och deras anhöriga.

Om konstnären

Inger Andersson är född 1963 och har varit verksam som konstnär sedan början av 90-talet.  Hon är utbildad inom glas och keramik på konstfack och har framförallt ägnat sig åt samtida konsthanverk. Andersson har sedan flera år tillbaka ateljé i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik, söder om Stockholm.  

Läs mer på konstnärens hemsida