Månadens konstverk, Polixeni Papapetrou

The Wanderer, 2009

Konstnär: Polixeni Papapetrou
Teknik: Fotografi
Placering: Ledningskontoret, våning 4

Om verket

På våning fyra på regionsledningskontoret i Gävle hänger ett fotografi som lätt fångar uppmärksamheten med sina skarpa färger och sitt surrealistiska motiv.  En gestalt iklädd en hjortmask vandrar längs en dramatisk bergsutsikt. Det vackra sceneriet kontrasteras mot det främmande djurhuvudet vilket skapar en fängslande helhet.  

Den australienska konstnären och fotografen Polixeni Papapetrou intresserade sig för identitet och arbetade med att iscensätta filmiska fotografier med referenser till sagor och populärkultur. Barndom var också ett återkommande motiv i Papapetrous konstnärskap och hon använde ofta sin dotter som modell. Fotografiet The Wanderer ingår i serien Between Worlds, som behandlar olika typer av mellan-tillstånd. Papapetrou undersöker tillståndet mellan barndom och vuxenliv, mellan verklighet och saga, men också upplevelsen av att växa upp mellan olika kulturer. Konstnären växte upp i en grekisk immigrantfamilj i Australien och utgår från sina egna erfarenheter att leva i skuggan av det normativa.

The Wanderer refererar till den klassiska målningen Vandraren över dimmhavet av Caspar David Friedrich från tidigt 1800-tal. Men istället för den välklädde gentlemannen som vandrar över alptopparna ser vi i Papapetrous fotografi en gestalt med djurhuvud, vilket effektivt fångar upplevelsen av att vara avvikande och normbrytande.

Konstverket köptes in till Region Gävleborgs konstsamling som en del av den särskilda satsningen Nyanserade bildvärldar. Satsningen syftade bland annat till att bredda den regionala konstsamlingen med en större mångfald av olika perspektiv. När ledningskontoret renoverades 2015 installerades en ny konstkollektion i lokalerna som på olika sätt utforskar teman kring identitet, HBTQ-frågor och mångfald.

Om konstnären

Polixeni Papapetrou föddes 1960 i Melbourne, Australien och var både utbildad konstnär och jurist. Hon började arbeta med konstnärligt fotografi under slutet av 1980-talet och blev uppmärksammad både i Australien och internationellt, för sina filmiska och ofta absurda fotografier. År 2018 gick Polixeni Papapetrou bort efter en längre tids sjukdom.