Romantisk vy vid Nebo, 1984

Konstnär: Karl Axel Pehrson
Teknik: Litografi
Placering: X-trafik, Söderhamn, personalrum

Om verket

I ett personalrum på X-trafik i Söderhamn hänger en litografi av konstnären Karl Axel Pehrson. Vid första anblicken framstår motivet som ett naturalistiskt återgivet landskap. Vi får ta del av blommande växter, böljande bergstoppar och vattendrag. Pehrson arbetar med klara färger och gestaltar blommor och växter på ett detaljerat sätt med en estetik som påminner om äldre skolplanscher eller uppslagsböcker. Men tittar vi en längre stund upptäcker vi att Pehrssons blommor inte föreställer existerande blommor utan i själva verket är färgstarka fantasiskapelser som inte har någon motsvariget i vekligheten. 

Bildens motiv är drömskt och naturromantiskt. Den fiktiva dimensionen är även tydlig i verkets titel. Nebo är ett berg i dagens Jordanien som omtalas i gamla testamentet, men verklighetens Nebo ligger i ett ökenlanskap och skiljer sig mycket från den prunkande paradisvärld som Pehrson gestaltar.

Pehrsons verk erbjuder betraktaren en lekfull bildvärld som väcker fantasin och ställer frågor kring botanik och miljö. Hur såg växter ut innan människan fanns på planeten? Och hur kommer de att se ut i framtiden?

Om konstnären

Karl Axel Pehrsson levde mellan 1921 och 2005, och var verksam som målare, grafiker och skulptör. I sin tidiga karriär tillhörde han vad man brukar kalla ”1947 års män”, en grupp unga konstnärer som målade nonfigurativ konst bestående av geometriska kompositioner. Senare i livet släppte han den strama stilinriktningen och började ägna sig åt ett mer lekfullt natur- och djurmåleri, men behöll ändå intresset för färg och form. Pehrsson är bland annat känd för att ha formgett ”Guldbaggen” - priset som Svenska Filminstitutet delar ut varje år.