På varvet

Konstnär: Albin Amelin
Teknik: Litografi
Placering: Tullhuset, korridor på Reumatologen

Om verket

Under slutet på april hängdes en ny konstkollektion i det nybyggda Tullhuset i Gävle. Kollektionen knyter an till husets namn och platsens historia, genom teman som berör sjöfartsliv, export och import, konsumtion och globalisering.

I en korridor på Reumatologen hängdes flera verk av Albin Amelin, bland annat månadens konstverk som skildrar en livlig scen från en varvsindustri.  Varv är plats där man bygger och reparerar båtar och i bilden ser vi ett jättelikt fartyg som ligger i en torrdocka och tre arbetare som står i förgrunden, djupt koncentrerade på sin uppgift. Konstnären Albin Amelin var verksam mellan 1930 – 1970-talet och kännetecknas av ett färgstarkt och expressionistiskt formspråk. Hans bilder byggs upp av tjocka färglager och grova, svarta konturer. I På varvet fångas vimlet, röken och rörelserna på arbetsplatsen med hjälp av grovhuggna, förenklande linjer. Färgpaletten är uttrycksfull snarare än dekorativ.

Amelin avbildade ofta industriarbetare vilket speglade konstnärens engagemang i arbetarrörelsen. Genom Amelins bildvärld kan vi ta del av vardagen på fabriker, varv och hamnar. Porträtten av arbetarna präglas ofta av rörelse och kraft och gestaltar människor med ett stort yrkeskunnande. Idag har många varv och industrier flyttat utomlands som en del av globaliseringen, och vi importerar en allt större mängd av de varor vi konsumerar. I Gävle fanns det tidigare en varvsindustri som numera är nedlagd. Hamnen är dock fortfarande viktig för staden som en plats för import och export. Kollektionen på Tullhuset ger betraktaren en möjlighet att fundera över bilden av arbete och arbetaren. Vilka yrkesgrupper hade Amelin gestaltat om han levt idag?

Om konstnären

Albin Amelin (1902-1975) föddes i Chicago dit hans föräldrar emigrerat, men flyttade som ung till Sverige. Han studerade ett par år vid Tekniska skolan (dagens konstfack) men var i övrigt autodidakt. Vid sidan av sitt eget konstnärskap var Amelin även känd för att ha startat galleriet Färg & Form tillsammans med bland annat Vera Nilsson, Bror Hjorth och Sven ”X:et” Erixson.