Osynligt synligt, 2020

Kran, månadens konstverk december

Konstnär: Felice Hapetzeder
Teknik: Videoverk
Placering: Gävle sjukhus, entrén intill hisshallarna

Om verket

Genom långa videosekvenser får vi följa städpersonalen på Gävle sjukhus i deras arbetsvardag. Ytor som torkas, golv som moppas och handtag som kontrolleras på osynliga partiklar. Bilderna varvas med intervjuer med personalen där de delar med sig av personliga betraktelser om sitt arbete och sin vardag utanför sjukhuset.

Under 2019 fick konstnären Felice Hapetzeder ett så kallat artist-in-hospital-uppdrag att arbeta tillsammans med personalen på städcentralen under en längre period. Projektet resulterade i videoverket som sedan vintern 2020 visas centralt i huvudentrén på Gävle sjukhus.

Konstnärens förhoppning var att synliggöra städpersonalens arbete som många tar för givet men som är helt grundläggande för att kunna bedriva en säker vård. Titeln på videoverket knyter an till städandet som en osynlig process, något som pågår i bakgrunden men som många väljer att filtrera ut ur synfältet. Hapetzeder har filmat rörelserna som hör ihop med arbetsprocessen, och låter betraktaren få inblick i vilken yrkesskicklighet och mintiös nogrannet som ligger i det proffisonella städandet. Genom videoverket får vi lära känna personer från flera olika ursprung, kön och ålder med olika erfarenheter, kunskaper och intressen, som tillsammans bildar en personalgrupp vars arbete bara syns om det brister.

I dessa kristider med global pandemi är städpersonal på sjukhus en av de yrkesgrupper som gör att vården, och i förlängningen samhället, fungerar. Genom nogranna kontroller av ytor på sjukhuset förhindrar de virus från att sprida sig. Felice Hapetzeder genomförde sitt projekt på sjukhuset innan coronaviruset spreds till Sverige, men i ljuset av coronapandemin är videoverket desto mer angeläget.

Om konstnären

Felice Hapetzeder (f. 1973) är utbildad på Konstfack och verksam i Stockholm. Hans konstnärliga praktik utgår ofta från projekt och workshops med olika grupper som sedan integreras i videoverk och installationer.