My imaginary friend, 2010

Konstnär: Helga Steppan
Teknik: Fotografi
Placering: Hisshallarna plan 7, utanför barnmottagningen, Gävle sjukhus

Om verket

Uppradade leksaker, bilderböcker och gömda skatter - utanför barnmottagningen på Gävle sjukhus hänger ett fotografiskt verk som är lätt att både stanna upp framför och försjunka i.

Konstnären Helga Steppan arbetar med fotografi, installation och skulptur. Ofta innehåller hennes verk en performativ dimension, att hennes eget deltagande blir en del av den konstnärliga processen. My imaginary friend är en typ av stilleben där konstnären omsorgsfullt har arrangerat föremål från sin egen barndom.

“Alla mina personliga objekt/ägodelar från barndomen har byggts samman till en installation av nostalgi, minnen och materialism. Objekten har varit gömda och glömda på vinden under en period på femton år, efter en separation. Jag lär känna mig själv som barn genom att kategorisera, leka och undersöka det som bara tidigare existerade genom minnen.”  Berättar Helga Steppan med egna ord om processen.

Installationen är högst personlig, men skapar ändå igenkänning hos betraktaren, hos vuxna som är generationskamrater med konstnären och hos barn som lekt med sina föräldrar eller farföräldrars leksaker. Föremål från barndomen är ofta starkt laddade med minnen och känslor. För den vuxne som passerar konstverket, kan bilden och föremålen fungera som en bro till den egna barndomen och till det inre barnjaget. Vad drömde vi om som barn? Vad lekte vi och vad triggade våra fantasier? Konstverket kan på så sätt öppna upp för förståelse och nyfikenhet mellan vuxna och barn som tillsammans besöker mottagningen på sjukhuset.

Om konstnären

Helga Steppan (f. 1976) är utbildad på Royal College of Art i London (UK), där hon tog examen 2004. Hon är född och uppvuxen i Motala och är numera verksam i Malmö och London.

Steppan arbetar främst med fotografi, installation och skulptur. Hennes konstnärskap tar ofta sin utgångspunkt i ett utforskande och dokumenterande av vardagsföremål, människor och platser.

Konstnärens hemsida https://cargocollective.com/helgasteppan