Museum, 2016

Konstnär: Martin Tebus
Teknik: Konstnärlig gestaltning (föremål, måleri och teckning)
Placering: Endoskopin, Gävle sjukhus

Om verket

I korridoren intill endoskopimottagningen på Gävle sjukhus kan förbipasserande ta del av en installation bestående av äldre föremål och stillebenmåleri. Det är konstnären Martins Tebus gestaltning Museum som han arbetade fram under ett längre projekt på sjukhuset mellan 2015 och 2016. Gestaltningen består av ett hundratal äldre bruksföremål från Gävle sjukhus presenterade i fem specialbyggda väggskåp, samt 11 målningar och 11 teckningar. Tidigare ingick föremålen i ett sjukhusmuseum, men har sedan det stängdes legat nedpackade i ett förråd tillsammans med andra objekt från sjukhusets historia.

I sitt konstnärskap intresserar sig Tebus ofta för vårt förhållande till historia. Vad anser vi är viktigt att minnas, och hur väljer vi vad vi berättar tiden som passerat? Flera av Tebus tidigare verk behandlar gamla fotografier och andra typer av dokumentationer och rekonstruktioner av det förflutna. På Gävle sjukhus har han konstruerat ett museum i miniformat. Inspirerad av endoskopiavdelningens verksamhet, att med optiska instrument undersöka kroppens inre, började han undersöka sjukhusbyggandes kropp och dess samlingar med äldre bruksföremål. Utan information om de olika föremålen började Tebus sortera objekten han hittade efter färg och form. På så sätt kunde gamla silverserviser hamna bredvid rostfria operationsredskap, och vita kaffekoppar tillsammans med porslinspottor.

I sin ateljé arrangerade han sedan objekten och avbildade dem med olja och krita, som en typ av stilleben. Stilleben är en konstnärlig genre som historiskt har använts bland annat för att föreviga förgängliga ting - som blommor. På så sätt kan stillebenet och museet ha en liknande funktion i sin relation till tiden. I Tebus gestaltning framhävs tingens visuella kvaliteter - kanske till förmån för de funktionella som i flera fall har förlorat sitt sammanhang.

Museum ger betraktaren en liten inblick i Gävle sjukhus rika historia, och även en möjlighet att fundera över spåren från det förflutna. Vilka historier kan de äldre sjukhusföremål berätta för oss?

Om konstnären

Martin Tebus (f. 1976) arbetar ofta idébaserat och dokumentärt, med teknikerna teckning och måleri. Han är utbildad vid Kungliga konsthögskolan och är bosatt och verksam i Stockholm.