Berättelsen om minnena som väntar på sin tur under tiden som molnen ändrar form, 2014

Konstnär: Carin Ellberg
Placering: Röntgen, Hudiksvalls sjukhus


Om verket

På röntgenavdelningen på Hudiksvalls sjukhus bryts den för många välbekanta väntrumsmiljön av genom figurer och former som dyker upp oväntade platser. En gestalt i knallrosa klädnad verkar nästan dansa fram över en dörröppningsknapp, två kvinnor i sammanvuxet hår kikar fram under en vägglampa. Abstrakta former flyter ut från fondväggar och samspelar med färgerna i lokalen.

2014 fick konstnären Carin Ellberg i uppdrag att arbeta med en konstnärlig miljögestaltning av röntgen på Hudiksvalls sjukhus i samband med att lokalerna renoverades. Ellberg tog utgångspunkt i rummens praktiska funktion som sjukhusmiljö. Hennes konstverk är placerade i de patientnära delarna av lokalerna där många, både anhöriga och patienter, spenderar mycket tid med att vänta. Under väntetiden kanske tankarna vandrar och blicken fastnar vid vardagliga ting som lysknappar, aggregat och vägglister. Just dessa funktionella och ibland störande detaljer har Ellberg utgått från i sina små interventioner av det offentliga rummet.

Ellberg har arbetat med oljemåleri och skapat spegelvända bilder på baksidan av glasskivor som sedan är placerade i olika höjd på väggarna. Konstnären har använt sig av glada, pastelliga färger och enkla, lekfulla former. Ibland är bilderna mer figurativa och ibland rent abstrakta. Hennes figurativa bilder ser ut att vara hämtade från en surrealistisk drömvärld - vi kan till exempel se två ben utan kropp, och ett huvud med hår som en luftballong. Figurerna visar dock tydligt mänskliga drag genom att reagera på omgivningen och ge uttryck för vardagliga känslor som förvåning, nyfikenhet och upprörda utrop. Även de mer abstrakta bilderna är platsspecifika genom att relatera till de befintliga färgerna i lokalerna. En grön form tycks nästan har växt ut från en fondvägg och bildar en egen organisk struktur på väggen bredvid. Interventionerna är lekfulla och humoristiska. De bryter rummens rådande logik och låter betraktaren se verkligheten och vardagens detaljer på ett nytt sätt.

Miljögestaltningen består av sammanlagt fjorton målningar. De relaterar inte bara till sin omgivning utan även till varandra, och går att följa genom lokalerna som en berättelse utan början och slut. Gestaltningens titel, Berättelsen om minnena som väntar på sin tur under tiden som molnen ändrar form, knyter an till konstverkens narrativa karaktär och till lokalernas praktiska funktion. Väntrummen på Röntgen är en plats där många väntar på sin tur och Ellbergs verk erbjuder oss ett lager av humor och poesi under tiden - en chans att fundera över våra egna minnen medan molnen utanför ändrar form.


Om konstnären

Carin Ellberg föddes 1959 i Stockholm och tog examen från Kungliga Konsthögskolan 1989. Sedan dess har hon utvecklat ett mångfacetterat konstnärskap och arbetar med både måleri, teckning och skulptur. Hon intresserar sig för att ge bekanta material och föremål nya betydelser och skapa poetiska dimensioner i vardagen. För Gävlebor är hon bekant som konstnären bakom den surrealistiska, rosa skulpturen Det femte elementet som ägs av Gävle kommun och sedan 2002 är placerad i rondellen vid Norrtull.

Läs mer på konstnärens hemsida