Vi blåste bort ibland, 2013

Konstnär: Viveka Sjögren
Teknik: Akvarell, pastell, kollage
Placering: Harmånger familjecentral

Om verket

Två barn leker vid ett träd under årets alla årstidsväxlingar. De bygger sin trädkoja i såväl regn som solsken, medan trädet tänker på alla löv det ska få. Småningom kommer vintern och barnen flyttar in i kojan medan stjärnor slår ut trädets grenar.

Sedan december 2018 hänger originalillustrationerna till Viveka Sjögrens bok Vi blåste bort ibland på Harmångers familjecentral. De tolv bilderna är lågt placerade på väggen så att barnen som besöker mottagningen kan ta del av bilderna och följa med i figurernas lek och naturens förändring.

Boken är poetiskt berättad, med endast en mening per uppslag. Sjögren arbetar med starka, flödande färger, och blandar måleri med små detaljer av urklippta foton. Boken är skriven ur ett tydligt barnperspektiv och läsarna får följa med i barnens sätt att resonera och associera fritt. Trädet som berättelsen centreras kring framställs också som en tänkande aktiv deltagare i historien, som till exempel lär sig att sjunga. Under berättelsens gång skapar barnen ett hem åt sig själva genom att bygga sin koja. Naturen bjuder på utmananade väder i form av storm, hällregn och snö, men barnen lyckas ändå skapa en trygghet tillsammans. Bilderna undersöker på ett lekfullt och poetsikt sätt att flytta och längta efter ett nytt hem, trots hinder på vägen. Med ett lager av vardagsmagi skildras barnens lek och årets gång - tills kojan slutligen står färdig att flytta in i.

Om Se en bok!

Under de senaste åren har Region Gävleborg köpt in originalbilder från ett flertal nyutgivna bilderböcker för att placera i vårdlokaler där barn vistas. Innan bilderna fått en permanent placering har de även ingått i vandringsutställningar som visats runt om i länet. Parallellt med utställningarna har regionen tillsammans med utställningsarrangörerna anordnat fotbildningar, workshops visningar och aktiviteter för barnfamiljer, förskolegrupper samt bibliotekarier och pedagoger kring potentialen i bilderboken.   

Läs mer om projektet Se en bok!

Om konstnären

Viveka Sjögren är författare och illustratör, och har både skrivit bilderböcker och romaner för tonåringar. Hon föddes 1966 i Stockholm men är numera bosatt i Delsbo i Hälsingland.

Läs mer på konstnärens hemsida