Limp Wrist: Becoming, 2012

© Conny Karlsson Lundgren/Bildupphovsrätt 2017.

Konstnär: Conny Karlsson Lundgren
Placering: Ledningskontoret, Rektorsgatan 1, Gävle
Projekt: Nyanserade bildvärldar


Om verket

Conny Karlsson Lundgren utforskar i sitt konstnärskap gränser mellan språk och sociala, politiska och privata identiteter. I det här verket har han utgått ifrån föreställningen om den homosexuelle mannens svaga handled (som på engelska går under namnet the limp wrist) och idéer om maskulinitet.

Den svaga handleden är en många gånger reproducerad stereotyp inom populärkultur och satir i kontrast till idéer om det fasta handslaget och det kontrollerade gestikulerandet. I verket reder han dels ut begreppet, dels porträtterar han 40 personer genom att dokumentera deras gestikulerande händer. Conny Karlsson Lundgren har sedan iscensatt deras gester med sin egen hand och byggt upp ett slags uttrycksindex. Alla foton är av namngivna personer, några av dem är goda vänner och andra har på olika sätt gjort avtryck inom en queer- och feministisk sfär. Flertalet är HBTQ-personer och har samtidigt haft en viktig funktion i konstnärens eget identitetsbyggande.

Skildringen blir ett ifrågasättande såväl som ett mycket uttrycksfullt gestaltande av kroppen, en intimitet och ett uttryck som är såväl ett personligt som ett allmänmänskligt skildrande av kroppsspråket som ett av våra viktigaste kommunikationsredskap.

Det har installerats utanför ett av de stora konferensrummen på ledningskontoret där kommunikation och förhandling äger rum. I den upplaga som ingår i Region Gävleborgs konstsamling är varje separat bild inramad, men dessa foton har även presenterats liggande och med andra delar inom samma projektram. De övriga delarna lyfter begreppets beskrivning av bristen på förmågan att kunna avfyra ett skjutvapen inom det militära och ytterligare ett annat perspektiv på handleden som en maskulinitetssymbol inom en queer-/latinamerikansk punkkultur.

Läs mer om verket.


Om Nyanserade bildvärldar

2015 ombildades regionförbundet i Gävleborg och Landstinget och blev nuvarande Region Gävleborg. Inför det renoverades ledningskontoret där koncernledning och ledande politiker har sina kontor. I samband med renoveringen installerades en ny konstkollektion, som på olika sätt utforskar teman kring feminism, HBTQ-frågor och mångfald för att på olika sätt stimulera till värdesamtal i vardagen.

Verken som placerades där hör till en särskild satsning inom arbetet med Region Gävleborgs konstsamling som kallas Nyanserade bildvärldar. Flera vandringsutställningar till utställningsarrangörer i länet har gjorts inom satsningen och workshops, konstvisningar och samtal som utgått från konstverken har hållits med ungdomar, vårdpersonal, familjer med flera.

Om konstnären

Conny Karlsson Lundgren (f. Västervik) har en MFA i fri konst från konstakademien Valand/Göteborgs universitet och har medverkat i ett Studio Research Program vid Van Eyck akademien i Maastricht, Nederländerna. Hans konst har visats på många ställen både inom Sverige och internationellt. Han arbetar bland annat med film, text, bild och dokument för att synliggöra gränslandet mellan språk och sociala, politiska och privata identiteter.

I flera av hans verk har han lyft fram ett queerperspektiv på historiska fenomen eller samtida situationer där detta inte tidigare synliggjorts. Hans verk karaktäriseras av att vara såväl mångbottnade poetiskt och teoretiskt med många associationsmöjligheter, som att ha en stark materialkänsla och estetisk precision i sättet som de installeras på.

Läs mer på konstnärens hemsida.


Aktuellt

Den 13 juni 2017 är det en avslutande träff inom HBTQ-certifieringen av koncernledningen inom Region Gävleborg. I samband med det görs en konstvisning kl. 12.45-13.30 av konsten placerad på ledningskontoret, varav Limp Wrist: Becoming av Conny Karlsson Lundgren är ett av konstverken vi tittar närmare på. 

22-23 april 2017 invigdes projektet Gränsland, Mellanrum, Avgrunder, som är ett samarbetsprojekt inom kulturarv och konst. Det drivs av Kulturutveckling vid Region Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum och är till stor del finansierat av Kulturstiftelsen/Postkodlotteriet. Conny Karlsson Lundgren är en av de sju konstnärer som har arbetat med konstnärliga gestaltningar på historiska avrättningsplatser i Gävleborgs län. Hans verk Rum för undantag (svarta speglar), 2017 finns installerat under hela 2017 vid Trekanten, mellan Hedåsen och Gammelstilla i Gästrikland.

Alla verk inklusive information och intervjuer med konstnärerna hittar du i appen KOF – konstfiktion och fakta eller på projektets hemsida.

8-18 maj uppmärksammade Kulturutveckling vid Region Gävleborg tillsammans med Gävle Konstcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum den internationella museidagen precis som över 35 000 andra museer i över 145 länder. I Gävle gjordes det genom en mässutställning på Silvanum och ett halvdagsseminarium på årets tema Museer och omstridda historier – att säga det onämnbara i museer. Inbjudna gäster var bland andra  History Unfolds-utställningen på Historiska Museet och The Unstraight Museum. Det senare är en organisation som arbetar för att lyfta unstraight historia på museer i såväl Sverige som internationellt via workshops, utställningar, föreläsningar och projekt med konstnärer.

Conny Karlsson Lundgren är en av de konstnärer som The Unstraight Museum har arbetat med i Albanien och hans verk Koncert në vitin, 2014 visades i utställningen på Silvanum.

Läs mer om konstverket.

Dokumentationsfoto: Albin Bogren