Keramisk gestaltning, 1995

Konstnär: Lena Andersson
Teknik: Keramik
Placering: Bollnäs sjukhus, huvudentré

Om verket

Huvudentrén i Bollnäs sjukhus inramas av två färgstarka kolonner och en list med geometeriska ornament.  Varje dag passerar en mängd människor genom snurrdörrarna: patienter, personal och anhöriga som kommer till sjukhuset med olika ärenden, tankar och förhoppningar. Många är på så sätt redan väl bekanta med den färgstarka kaklade utsmyckningen utan att kanske känna till konstnären bakom verket.

Under mitten av 90-talet byggdes stora delar av det som är dagens Bollnäs sjukhus, bland annat den nuvarande entrén. Region Gävleborg tillämpar enprocentsregeln vilket innebär att en procent av byggbudgeten ska gå till konst när regionen bygger nytt eller renoverar äldre lokaler. I samband med nybyggnationerna anlitades flera konstnärer för att arbeta med konstverk och gestaltningar till den nya byggnaden, bland annat konstnären och keramikern Lena Andersson.  

Andersson arbetar främst med handglaserat kakel och stengods. Till huvudentrén har hon skapat en gestaltning som blandar färg och geometeriska former på ett lekfullt sätt men som ändå refererar till historiska portar och entréer. Konstnären har inspirerats av hälsingegårdars brokvistar vilka förenade allmogemåleri med klassiska ornament, som kolonner och tempelgavelfält hämtade från antikens Grekland och Rom. Den keramiska gestaltningen för även tankarna den arabiska arkitekturen där kakel, mosaik och geometriska mönster är vanliga inslag. Gestaltningen refererar till ett kulturarv som varken är statiskt eller självständigt, utan ingår i ett nätverk av olika impulser och uttryck som är i ständig dialog med varandra. 

En entré är det första vi möter när vi besöker en byggnad, och därför är det viktigt att ingången upplevs som tydlig och välkomnande. Anderssons gestaltning för in det mänskliga perspektivet i byggnaden genom att arbeta med färger, kulturarv och minne och ta med besökaren ut på resa – både i Hälsingland och ut i världen.

Om konstnären

Lena Andersson (f. 1947) är konstnär och keramiker bosatt i Karsjö utanför Järvsö. Hon utbildade sig vid Konstfack i keramik och glas mellan 1968-1974, och har arbetat både med större offentliga gestaltningar och mindre föremål.

Läs mer på konstnärens hemsida