Kampen II, 2011

© Elin Magnusson/Bildupphovsrätt 2017

Konstnär: Elin Magnusson.
Placering: Nya LOV-huset, Teknikparken, Gävle.


Om verket

Videoverket Kampen II från 2011 är en sextio minuter lång gestaltning, som skildrar en björkskog med en fond av mörkare barrskog, vilket skapar en horisontlinje där snöns vita yta bryts av barrskogens mörker. Det är gissningsvis vårvinter med tanke på ljuset och stegens knarrande i den torra snön. Naturskildringen bryts av en långsam mänsklig interaktion, ett skeende som repeteras av olika individer.Videoverket visar en person i taget som klättrar upp fem pinnar på en stege upp i en björk och sitter där och kramar trädstammen ett par meter upp i luften tills hen långsamt kanar ner igen.

När personen nuddar marken vandrar en ny person in i bild med stegen och klättrar upp i samma träd och dess ensamhet ersätter den tidigare personens, som nu lämnar bildrummet med stegen. Scenariot upprepas och personer avlöser varandra.

Färgmässigt håller sig motivet inom en gråskala som bryts endast försiktigt av jeanstyg, hud och hår samt den första personens röda vantar. Kameran rör sig endast mellan närbilder och en fast helbildsposition, utan åkningar eller variationer i miljöerna. Detta fokus ger tid till reflektion och koncentration för både de skildrade individerna och för betraktaren.

En meningsbyggande sysselsättning

Som betraktare kan man se verket som en klassisk realistisk naturskildring men med ett inslag av mänsklig interaktivitet som förvränger och förvrider den möjliga läsningen och därigenom ställer frågor. Vilka är dessa tre personer? Vad är det de håller på med? Varför gör de det de gör? Personerna är koncentrerade på uppgiften. Det abnorma blir allt eftersom tiden går något normalt. Det konstruerade sammanhanget hittar till en egen logik och trädkramandet blir en slags meningsbyggande sysselsättning när minuterna passerar.

Den skildrade björkskogen, vilken är den? Var finns den? Är det en planterad eller en naturlig skog? Man beräknar att cirka 90% av all skog i Sverige är planterad. Just björken är ett starkt träslag, köldtåligt och segt virke, vilket blir särskilt tydligt på vindpinade och hårt väderutsatta områden om man till exempel tittar på fjällbjörkarnas anpassning till vindarnas riktningar i sina växtsätt. Björkskogen ökar därigenom den symboliska laddningen kring uthållighet och styrka i verket.

Är skildringen av skogen en slags allmängiltig lövträdsskildring som kan representera all möjlig skog eller en unik plats med en särskild historia? Relaterar individerna i trädet en annan del av denna plats identitet eller förhåller de sig till naturen på ett mer allmängiltigt sätt? Trädkramandet som en miljöaktivistisk protest kom till Sverige på 80-talet och fungerar som en slags ockupation av naturområden som man vill bevara men som står under hot inför exempelvis motorvägsbyggen och kommersiell exploatering. Personerna i verket hör till den generation som är barn till majoriteten av de första trädaktivisterna i landet, på så vis kan verket ses som en iscensättning av föräldragenerationens kamp för bevarandet av naturen.

Den dialogbefriade relationen mellan de tre individerna kan också ses som skildringen av hur individualismen sprider sig och får allt tydligare uttryck i vår samtid. Trädkramandet var en gruppaktivitet, så många som 420 personer dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten vid Stenungsunds tingsrätt efter aktionerna som inleddes 1987. Men i Kampen II är det individer, som visserligen avlöser varandra, men som ensamma håller fast i björkstammen tills de inte orkar mer. I sökandet efter något, i ett försök till innehållsskapande kanske. I verket skapar de en reflektionsyta, en förvrängning som vi som betraktare kan ta tillvara. 

Se klipp från verket på konstnärens hemsida.


Om konstnären

Elin Magnusson (f. Norrköping) har en kandidatexamen i fri konst från Konstfack, Stockholm. Hon arbetar oftast med videoverk och performance med feminism, sexualitet, kropp och rymd/plats som återkommande ämnen.

Magnusson är representerad i Region Gävleborgs konstsamling med två verk, dels videoverket Kampen II och dels det skulpturala verket i trä Skogen behöver att jag ser den, 2016. Båda dessa verk berör frågor kring naturen, människans förhållande till naturen och normer kring hur vi ser på naturen, vilket är återkommande utforskat i hennes konstnärliga produktion i olika typer av iscensättningar och reflektioner.


Aktuellt

Under våren och försommaren 2017 flyttade en stor del av personalen inom LOV (Lednings- och verksamhetsstöd) vid Region Gävleborg från lokaler på Gävle Sjukhusområde till Teknikparken i Gävle, det tidigare Ericsonhuset. Anledningen var att bereda utrymme för evakuering av vårdnära administration när stora delar av Gävle Sjukhus ska rivas och renoveras inom vad som går under projektnamnet Framtidsbygget.

Till de nya lokalerna har en kollektion av måleri, grafik, glas- och träskulpturer ur Region Gävleborgs konstsamling satts ihop tillsammans med två nyförvärvade videoverk: Glowing Contact av Anna Lamberg och Kampen II av Elin Magnusson. Båda kan ses i de två interiöra trapphusen i byggnaden, projicerade på den betongrena fondväggen.

Kampen II finns i anslutning till den stora gemensamma personalmatsalen från och med slutet av augusti 2017.