Jag visste inte att ni bytt plats, 2003

Konstnär: Jockum Nordström
Teknik: Litografi
Placering: Sandvikens sjukhus, matsalen

Om verket

I matsalen på Sandvikens sjukhus hänger två litografier av Jockum Nordström. Bilderna erbjuder betraktaren en inblick i Nordströms rika bildvärld. Konstnären arbetar främst med collage och teckning och har en särpräglat lekfull och naivistiskt stil. Hans motiv spänner mellan det fantasifulla och det vardagligt realistiska, ofta med en underton av humor.

I verket Jag visste inte att ni bytt plats befinner vi oss på en plats som påminner om ett typiskt förortstorg.  I bilden blandas miljonprogramsbyggnader med mer fantasieggande, tempelliknande arkitektur. På torget står karaktärer klädda i kostym och dräkt, vilket påminner om hur man gick klädd under folkhemsperioden när många förortstorg byggdes runt olika svenska städer. Nordström gestaltar sina karaktärer med få men uttrycksfulla streck, som på ett ledigt sätt fångar in olika stämningar och personligheter. Vad titeln anspelar på – vem som har bytt plats – ger dock konstverket inga tydliga svar på.

Nordström låter själva torget stå i centrum, och det öppnar upp sig som en scen för betraktarens fantasi. Platsen är både förankrat i folkhemsperioden men väcker även associationer till antiken med sitt centralperspektiv och tempelkolonner. Bilden upplevs på så sätt både som främmande surrealistisk och hemtamt nostalgisk.

Om konstnären

Jockum Nordström (f. 1963) utbildade sig på Konstfack under 80-talet, och har under senare år rönt stor framgång både i Sverige och internationellt. Han arbetar främst med teckning och collage, och har även varit verksam som illustratör i bland annat Dagens Nyheter.