Jag har ett riktigt jobb

Konstnär: Patrik Qvist
Teknik: Fotografi
Placering: Ingår i vandringsutställningen Marginalen som gör sitt första nedslag i Rågången på Silvanum i Gävle under första veckan i oktober.

Om verket

Vad är egentligen ett riktigt jobb? Är det att arbeta med fysiskt med kroppen eller innebär ett riktigt jobb idag ett kontorsjobb med fasta tider och betald semester? Kan det vara ett riktigt jobb att sätta upp plastmuggar på ett staket längs en motorled?

Under de senaste åren har konstnären Patrik Qvist skapat budskap på olika platser runt om i landet med hjälp av plastmuggar. Den tillfälliga gatukonsten utgör överraskande element i det offentliga rummet och dyker upp på stängsel och broar på olika mellanrumsplatser. Ofta vill meddelandena utmana det kapitalistiska samhällets logik, genom sina humoristiska och ibland tvetydiga budskap.

Fotografiet är ett nyförvarv till regionens samling och visas för första gången under vandringsutställningen Marginalen innan verket får en permanent placering i någon av regionens lokaler. Konstverken som visas i samband med Marginalen berör på olika sätt frågor kring arbete, ägande och identitet. Många konstnärer får brottas mot föreställningar om vad som är ett riktigt jobb. Arbete definieras i vårt samhälle ofta som en sysselsättning som är tydligt avgränsad i tid och rum, och som framförallt är ekonomiskt lönsam. Konstnärens arbetsprocess kan vara flytande och behöver inte alltid genera kortsiktiga vinster. Betyder det att de inte producerar något av värde?

Qvist skapar budskap i det offentliga rummet som får betraktaren att stanna upp och reflektera på platser där den minst förväntar sig det - som tillexempel i pendlingstrafiken. Dagens offentliga rum är fullt av kommersiella budskap som våra hjärnor har lärt sig att omdevetet acceptera och sålla bort, men Qvist plastmuggkonst är omöjlig att inte reagera på.

Om konstnären

Patrik Qvist är född 1968 och är utbildad arkitekt, med examen från både School of architecture i New York och KTH i Stockholm. Sedan slutet av 00-talet har han även varit verksam som konstnär. Qvist lever och verkar i Stockholm och har skapat mer än 600 interventioner på offentliga platser i staden, men även ett flertal på andra platser runt om i landet. Vid sidan av gatukonsten har han även deltagit i ett flertal grupp- och soloutställningar.

Läs mer på konstnärens hemsida

Aktuellt

Jag har ett riktigt jobb ingår i vandringsutställningen Marginalen som gör sitt första nedslag i Rågången på Silvanum i Gävle under första veckan i oktober. Marginalen visar konstverk ur regionens samling som på olika sätt utmanar våra föreställningar kring arbete, identitet och ägande.

Utställningen är en del av det återkommande projektet Nyanserade bildvärldar som startades 2013 med syftet att skapa dialoger kring samtida och komplexa frågor, med utgångspunkt i regionens konstsamling.

Läs mer om Marginalen