I put this moment here, 2017

Konstnär: Kristina Thun
Teknik: Blandteknik (litografi, teckning, akryl)
Placering: Psykiatrisk mottagning Bollnäs (väntrum)

Om verket

I väntrummet till psykiatrisk mottagning i Bollnäs hänger två verk av konstnären Kristina Thun. Båda bilderna gestaltar ett fjällandskap, och olika, till synes slumpvis placerade föremål. Thun använder sig av blandade tekniker vilket ger hennes bilder ett säreget uttryck, med en alldeles egen djupverkan och färgskala. I put this moment here är en litografi med inslag av teckning och måleri.

Vi möter ett väldigt kalfjäll i en nedtonad färgskala som påminner om berget Dundret utanför Gällivare. Thun gestaltar berget som en fond på en teaterscen, och låter föremål i klarare färger ta plats i förgrunden som en slags scenografi. Här finns blommor, kala trädstammar, stugor, travade böcker och en människogestalt som står med ryggen vänd mot betraktaren. Konstnären använder sig av olika skalor för föremålen och blandar växtlighet med vardagsföremål, vilket skapar en surrealistisk, symboliskt laddad bildvärld. I put this moment here erbjuder oss spridda fragment av en berättelse. Titeln antyder att det finns ett jag i bilden. Kanske har föremålen en symbolik koppling till ett specifikt minne eller ögonblick, men bildens gåtfullhet gör den även öppen för betraktaren att tolka in sin egen berättelse.

Thuns blandteknik, där dämpad grafik möter färgläggning i akryl och diffusa blyertsstreck, ger intryck av snabba anteckningar i marginalen. Bilderna framstår som såväl symbolfyllda som spontant associativa. Himlen och berget gestaltas i nedtonade färger men upplevs ändå som inbjudande och lockande. Det finns ett visst vemod över landskapet, men också en tydlig längtan och förundran över naturens storslagenhet.

I put this moment here är placerad på en plats där man väntar och kanske behöver fördriva lite tid. Ett väntrum kan vara en plats dit man kommer med oro, men också med hopp om en bättre livssituation. Oavsett erbjuder I put this moment here en möjlighet att spegla sig och finna sin egen mening i Kristina Thuns gåtfulla berättande.

Om konstnären

Konstnären Kristina Thun (f. 1981) arbetar i huvudsak med olika grafiska tekniker kombinerat med måleri och teckning. Hon är uppvuxen i Järnforsen i Småland och är bland annat utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon är numera bosatt i Borås och finns representerad i flera museers samlingar.