I am mountain (to measure impermanence)

Konstnär: Hanna Ljungh
Teknik: Video
Placering: Slutenvårdsdosen, Gävle sjukhus 

Om verket

I kulverten utanför slutenvårdsdosen på Gävle sjukhus projiceras ett videoverk på betongväggen. Hanna Ljunghs verk I am mountain (to measure impermanence) visar en lång obruten tagning över Kebnekaises sydtopp. Filmen som är över fem timmar lång är filmad under dagen för de årliga mätningarna av berget.  

Kebnekaises sydtopp var länge Sveriges högsta punkt, men består av glaciär och har på grund av den globala uppvärmningen smält ungefär en meter per år sedan 1995. Under sommaren 2018 bekräftades för första gången att nordtoppen som består av berg numera istället är landets högsta punkt.

Videoverket är långsamt iakttagande. Vid första anblicken framstår det nästan som en stillbild - men stannar vi upp en stund kan vi se hur molnen drar förbi den majestätiska toppen, och hur människor rör sig över glaciären som små svarta prickar. Den långa filmen utgör ett porträtt av ett berg som har ett helt annat tidsperspektiv än oss människor. Men trots bergets storslagenhet är det ändå skört inför människans påverkan.

I am mountain (to measure impermanence) erbjuder betraktaren en meditativ och storslagen bekantskap med Kebnekaises sydtopp, men ställer även frågor kring hur klimatförändringarna förändrar vår omvärld - och hur vi kan arbeta för att förhindra dem.

Om konstnären

Hanna Ljungh (f.1974) har en B.F. A från Parsons School of Design i New York och en masterexamen från Konstfack. Hon arbetar med varierande tekniker som video, foto, skulptur och installationer. Under de senaste åren har Ljungh ägnat sig åt ett konstnärligt undersökande av materia som sten, jord, land och berg, och människans påverkan på miljön.