Forms of Influence, 2016

Konstnär: Peter Hagdahl
Placering: Operationshusets fasad, Gävle Sjukhus


Om verket

En lysande, rund form svävar ovanför ingången till Operationshuset på Gävle Sjukhus. Formen har en stark grön färg och kantas av små strålar eller blomblad. Den rör sig långsamt, med små, nästan omärkliga, fladdrande rörelser. Kanske för rörelsemönstret tankarna till ett vinddrag eller stillsamma andetag. Plötsligt byter formen färg och tempo. Den antar en klargul skepnad med långa, smala armar som böljar fram och tillbaka, och hela ljuskroppen rör sig upp och ned i snabba, oregelbundna rörelser.

Månadens konstverk, Forms of Influence, av Peter Hagdahl är i ständig förändring. Det interagerar med sin omvärld genom att ta in ljus, rörelse och färg från omgivningen och reflektera intrycken i abstrakt form i ett oändligt ljus- och bildflöde. Den digitala bilden reagerar inte bara på förbipasserande människor, bilar och väderförhållanden utan påverkas även av en ständig avläsning av nyhetsuppdateringar på nätet. På så sätt befinner sig Forms of Influence i en ständig dialog med samtiden.

Verket består av en 18 kvadratmeter stor LED-skärm som är placerad på insidan av det inglasade trapphuset på Operationshuset. Det går även att se verket inifrån bygganden genom ett specialbyggt takfönster i förbindelsegången vid entrén. Peter Hagdahl producerade Forms of Influence i samband med att det nya Operationshuset byggdes för Gävle Sjukhus 2016, och det är konstnären själv som har skapat programvaran som gör att den digitala bilden kan reagera på intryck från omgivningen.

Stora digitala LED-skärmar är inget ovanligt inslag i det offentliga rummet. Men vi möter dem ofta på konseter, stora sportevents eller som bärare av kommersiella budskap. Här tar istället den stora lysande bilden plats i offentligheten i form av konst. Kanske gör det verket extra synligt eller väcker tankar om vilken typ av bilder som vanligvis får ta plats i våra gemensamma offentliga rum.

Konstnären liknar själv kontverket vid en kameleont eller en barometer. Precis som en barometer är den känslig för omvärlden och ger oss en visuell abstraktion av ett komplicerat omvärldsläge. I bildens ständiga förändringsprocesser och anpassningsvilja finns det något närmast levande som kan leda tankarna till ett djur eller en organism. Den lysande formen böljar ibland som en havsanemon, och rör sig ibland lika rytmiskt som ett hjärtslag. I kontrast mot den digitala teknikens hårda logik framstår bildens rörelsemönster och slumpartade symbolspråk som nästan mänskliga. Platsen där verket är placerat är intressant för hur vi tolkar det. Sjukhus är en plats där avancerad teknik är viktigt, men också en plats där den mänskliga kroppen står i centrum. På samma sätt kombinerar Forms of Influence ett mänskligt och ett tekniskt perspektiv, vilket kopplar verket till byggnadens funktion.


Om konstnären

Peter Hagdahl har sedan 90-talet utforskat den nya teknikens möjligheter för att finna konstnärliga uttryckssätt. Idag räknas han till en av pionjärerna inom den svenska new media-konsten.

Hagdahl utbildade sig på Konsthögskolan Valand i Göteborg och har vid sidan om sitt konstnärskap även arbetat som curator och lärare. Han har bland annat arbetat som professor i konst och nya media på Kungliga konsthögskolan och har dessutom varit forskare och gästprofessor på institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer på konstnärens hemsida

Gå in på Region Gävleborgs app KOF - konstfiktion & fakta för att läsa mer om konstverket och lyssna på en intervju med Peter Hagdahl.