Elisabeth, 2004

Konstnär: Lars Arrhenius
Teknik: Tryck, C-print
Placering: Gävle sjukhus, huvudentrén 

Om verket

Sedan 2004 har tusentals besökare kunnat bekanta sig med Elisabeth i Gävle sjukhus huvudentré. Den konstnärliga gestaltningen består av 90 stycken tecknade porträtt av en och samma kvinna: konstnärens egen mormor. En bild för varje år i hennes liv.

I mitten av april 2020 meddelades att konstnären Lars Arrhenius har gått bort, 53 år gammal. Månadens konstverk lyfter därför ett verk ur Arrhenius rika och mångfacetterade konstnärskap som många gävlebor har en relation till.

Elisabeth är placerad på en plats där många passerar men också en plats där många sitter och väntar. Det är ett verk som både berättar om individ men som samtidigt kan upplevas som allmängiltigt. Som betraktare får vi följa Elisabeth från att hon är ett spädbarn, genom ungdomsåren med studentmössan, till medelåldern och slutligen ålderdomen. Genom de uppradade porträtten blir livets gång visuellt påtaglig för betraktaren, vi ser till exempel vilken liten del av ett 90-årigt liv som består av ungdomsåren i jämförelse den långa medelåldern och ålderdomen.

Elisabeth arbetade själv inom vården och stod sina barnbarn nära. Sjukhus är en plats där många människor lever sin första och sin sista dag, och en plats vi återkommer till under olika viktiga skeenden i livet. Därför får betraktelser om tid och åldrande en extra tyngd i just en sjukhusmiljö.

Arrhenius arbetar med tydliga linjer och färgfält, och en enkel uttrycksfullhet som vi känner igen från bland annat serietidningarnas bildvärld. Konstnärens gestaltning av sin mormor öppnar upp för identifikation, oavsett var vi befinner oss i livet. Konstverket finns även i versionen av ett videoverk som visas i en av kulvertarna på Hudiksvalls sjukhus.

Om konstnären

Lars Arrhenius (1966 -2020) var verksam som konstnär inom flera genre, bland annat måleri, grafik och film. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och Rijksakademie i Amsterdam och var under större delen av sitt liv bosatt i Stockholm. Hans konstnärskap kännetecknades av en underfundig humor, och en vilja att ta sig an allvarliga ämnen med en utpräglad lekfullhet. Två av hans större gestaltningar går att se i Stockholms kollektivtrafik, bland annat i den nybyggda citybanan.


Arrhenius var även engagerad i Artists for future och hans konst handlade på senare år mycket om klimatfrågan. Han är just nu postumt aktuell som en av den medverkande konstnärerna i utställningen Tyst vår i Stockholm.