Delay, 2014

Konstnär: Santiago Mostyn
Teknik: Video
Placering: Tillfällig utställning i Kuren - Konst Kultur Gävleborgs utställningsplats på Gävle sjukhus (i den gamla entrén utanför mammografin)

Om verket

I olika sekvenser visas scener från Stockholms nattliv till tonerna av elektronisk musik. Grupper av människor sitter på uteserveringar och rör sig längs gatorna i dyra och välordnade kläder. In kliver konstnären själv och bryter ordningen genom att fysiskt närma sig olika män. Santiago Mostyn smeker slumpvist utvalda främlingar över kinden - en handling som både kan vara ömsint och kränkande. Reaktionerna är blandade. En del män blir glada och nyfikna, andra blir obekväma eller arga. Betraktaren får följa hur den mjuka handrörelsen snabbt kan eskalera till något mer hotfullt och våldsamt.

Filmen Delay undersöker vad som händer när man bryter mot outtalade regler i det offentliga rummet. Mostyn använder ofta den egna kroppen i sin konstnärliga praktik för att beröra frågor kring identitet och att avvika från vithetsnormen. Hur är det att som en av få icke-vita personer röra sig i gaturummet i Sverige? Mostyn förstärker det avvikande genom att bete sig på ett sätt som inte förväntas. Kanske utgör hans smekningar ett sätt att försöka närma sig de främmande männen, och ett sätt försök bryta ner majoritetssamhällets barriärer?

Om konstnären

Santiago Mostyn är född i San Fransisco men numera bosatt och verksam i Stockholm. Han arbetar med fotografi, video, performance och skulptur och utgår ofta från egna erfarenheter och politiska frågeställningar i sitt konstnärskap.

Läs mer på konstnären