De fem första kvinnorna i riksdagen 1921

Konstnär: Sven Ljungberg
Teknik: Träsnitt
Placering: Fackliga expeditionen, Gävle sjukhus 

Om verket

Fem kvinnor går i samlad trupp uppför en trappa. De är elegant klädda i päls och hatt, och deras ansiktsuttryck och kroppshållning vittnar om en bestämd självsäkerhet. Verkets titel avslöjar att personerna på bilden är de fem första kvinnliga riksdagsledamötena: Agda Östlund, Nelly Thüring, Elisabeth Tamm, Bertha Wallin och Kerstin Hesselgren. 

1970 gav konstfrämjandet ut en samling träsnitt av konstnären Sven Ljungberg som skildrade den svenska arbetarrörelsens historia. Ett urval av verken som ingick i samlingen återfinns på den fackliga expeditionen på Gävle sjukhus, däribland De fem första kvinnorna i riksdagen 1921.

Ljungberg skildrar både vardagliga scener och historiskt betydelsefulla ögonblick med ett tydligt berättande bildspråk. Han låter betraktaren närma sig arbetarrörelsens stora händelser på ett avväpnat sätt. I De fem första kvinnorna i riksdagen 1921 tar de avbildande kvinnorna upp nästan hela bildytan. Ljungberg gestaltar scenen på ett effektivt sätt, utan onödiga detaljer. Med ett fåtal uttrycksfulla linjer fångar han kvinnornas olika karaktärer och framåtrörelsen i deras steg. Riksdagsledamötena framstår som ikoner men ändå med ett lager av mänsklighet.

Ljungbergs konstnärskap och bildvärldar har en stark koppling till den fackliga expeditionens verksamhet. Fackrörelsen, som är en del av arbetarrörelsen, har historiskt spelat en viktig roll för att genomdriva många av de demokratiska rättigheter som vi tar för givet idag. Förhoppningsvis kan verksamma vid expeditionen finna kraft och inspiration i porträttet av de första kvinnliga riksdagsledamötena.

Om konstnären

Sven Ljungberg (1913-2010) föddes i Ljungby i Småland och var verksam som konstnär och författare under 80 år. Han arbetade både med måleri och skulptur men blev framförallt känd för sina trägravyrer. Många av hans verk är skildringar av födelseorten Ljungby och hur samhället förändrades och moderniserades under 1900-talet. Ljungberg var professor, direktör och rektor för Konsthögskolan i Stockholm samt ledamot av Konstakademien. 1990 grundades Ljungbergsmuseet som numera drivs av Kronobergs län.