Chromophobia, 2004

Konstnär: Fredrik Planck, Mikael Lundin
Teknik: Muralmålning, graffiti
Placering: Östra ljusgården, Gävle sjukhus

Om verket

Går det att vara rädd för färg? ”Chromophobia” betyder färgfobi på grekiska, och står skrivet i stora knallgula bokstäver på muren intill lekplatsen på Gävle sjukhus. Graffitimålningen är ett av sjukhusets mest iögonfallande konstverk med sina 16 gånger fyra meter. Målningen går inte bara att se från lekplatsen utan även från de omkringliggande husen som har utsikt över ljusgården. Verket kom till 2004 när sjukhusets entré renoverades, och är gjort av de två Gävlebaserade graffitikonstnärerna Fredrik Planck och Mikael Lundin.

Målningen är tvådelad. På huvudväggen ser vi de färgstarka bokstäverna mot bakgrunden av en djupblå natthimmel och en förfallen storstad. På väggen intill syns ett sandslott och en röd plasthink under en solig sommarhimmel. Om sandslottet representerar barndomen, ursprunget och kreativiteten kontrasteras det mot vakttornet, och de igenbommade fönstret i storstadsvyn. Är det i själva verket vuxenvärlden som har färgfobi? Som ängslas för det färgsprakande, individuella och oförutsägbara.

Region Gävleborg var en av de första offentliga institutionerna med att beställa ett graffitiverk. 2004 väckte det blandade funderingar. Graffiti är vanligtvis en konstform som tillkommer spontant i urbana miljöer utan kända upphovspersoner och bortom de etablerade konstinstitutionernas inblandning. Vad händer då när etablissemanget går in och beställer ett graffitiverk? Går det ens att kalla graffiti eller rör det sig snarare om en typ av muralmålning? Graffiti är dock onekligen en viktig samtida konstform med bred förankring och många utövare. 2004 fanns det ingen laglig graffitivägg i Gävle och konstnärerna Fredrik Planck och Mikael Lundin fick ta sig till andra städer för att måla på väggar där. När Region Gävleborg beställde verket kan man se det som ett sätt att markera för den urbana konstens ställning.

Under de femton år som passerat sedan Chromophobia kom till Gävle sjukhus har mycket hänt med det offentliga samtalet om graffiti. Från att diskussionen fokuserats på nolltolerans mot klotter har allt fler kommuner och offentliga uppdragsgivare börjat omfamna den urbana konsten. I Gävle finns det numera en laglig vägg vid länsmuseet som är fri att använda för alla under sommaren. Under hösten kommer även Gefle Street Art 2018 ta plats i staden, vilket är en festival för urban konst arrangerad av kommunen.

Chromophobia är dock mer än det politiska samtalet kring graffiti. Framförallt är det ett av de mest färgsprakande konstverken på sjukhuset, som breder ut sig, tar plats och som har stuckit ut för besökare i alla åldrar på sjukhuset under de femton år som verket funnits.  

Hitta till den lagliga graffitiväggen i Gävle
lansmuseetgavleborg.se/oppengraffitivagg