Månadens konstverk februari 2021, Lars Brink, video, Buffering wood

Buffering Woods, 2018

Konstnär: Lars Brink
Teknik: Videoverk 
Placering: Tillfällig utställning i Kuren - Kultur Gävleborgs utställningsplats för konst på Gävle sjukhus (i den gamla entrén utanför mammografin)

Om verket

Vid första anblicken kan Lars Brinks videoverk uppfattas som trasigt. Vi möts av ett buffrande hjul som brukar indikera att en film behöver laddas men videon verkar aldrig komma igång. Står vi stilla en stund upptäcker vi dock att videoverket i själva verket redan pågår. Konstnären Lars Brink har filmat en grönskande skogsglänta där grässtrån vajar svagt i vinden och solkatter leker på mossan. Till den stillsamma scenen har han adderat ett buffrande hjul som fungerar som en laddad symbol från vår digitala samtid. Verket kretsar kring natur och teknik och öppnar upp för både irritation och humor.

Det buffrande hjulet kan väcka associationer till stress och väntan. Vad innebär väntan i en tid som går i allt högre tempo och där allt fler upplever sig som stressade? I kontrast till den stressade samtiden framstår skogen som en plats där lugn och återhämtning finns att hämta. Men vilken roll har skogen i dagens samhälle? I ljuset av aktuella debatter om svensk skogsindustris avverkning i relation till biologisk mångfald och samers rätt till renbetesmarker är skogen en minst sagt laddad plats. Har skogen blivit en konsumtionsvara bland andra? Lars Brinks videoverk ställer många frågor, men erbjuder också en oväntad paus – en möjlighet att stanna upp och ta del av skogens lugn medan hjulet snurrar.

Om konstnären

Konstnären Lars Brink (f.1982) är bosatt och verksam i Gävle. Han är utbildad på Umeå konsthögskola och arbetar med olika konstformer som installation, skulptur och video, och undersöker samtida teman som konsumtionssamhället och vår relation till tid.