Konstverk hängandes på vägg i korridor

Profile, 2019

Konstnär: Jasmin Daryani
Teknik: Fotografi, C-print och silver gelatin print
Placering: Korridor, Tullhuset Gävle

Om verket

Jasmin Daryanis fotografi ”Profile” köptes in till Region Gävleborgs konstsamling 2019, tillsammans med fotografierna ”Lupinus Hirsutus” och ”Hand”. Alla tre verken ingick i en större serie som Daryani arbetat med samma år vid namn ”The burden of the benefit/The benefit of the burden”. Serien består av fotografier föreställande vissna lupiner och närbilder av människor placerade intill varandra.

Profile är ett fotografi av en ung tonåring från Afghanistan. Hans kroppshållning är ihopsjunken och trots den vältränade kroppen framstår han som varken stark eller självsäker. Han befinner sig i ett tillstånd av väntan och tvekan, kring den livsavgörande processen om han ska få asyl i Sverige eller inte. I det här verket belyser Daryani flyktingvågen 2015, när 30 000 ensamkommande barn, varav majoriteten tonårskillar från Afghanistan sökte asyl i Sverige. När det ifrågasattes om den faktiska åldern på flera av individerna i denna grupp samtidigt som de flesta saknade dokument, fick Nationellt forensiskt centrum i uppdrag av regeringen att göra åldersbestämningar på dem. Ifall en sökande bedömdes vara vuxen ökade risken för avslag och chansen att få asyl i Sverige minskade markant. Ett sätt att utvärdera åldern var genom röntgen av tänder och knän, ett uttryck Daryani väljer att lyfta i sina egna fotografier med den ljusa kroppen mot svart bakgrund.

Flyktingvågen inleddes i Europa med ett relativt varmt mottagande då det sågs som en självklarhet att ta hand om unga, svårt traumatiserade och ensamma människor, men med tiden förändrades det till dess motsats. Genom att placera foton av unga tonåringar från Afghanistan och vissna lupiner intill varandra, uppmärksammar Daryani denna skiftande attityd människor i samhället har över tid mot det främmande. Hon jämför hur synen av lupinerna har förändrats det senaste decenniet – från att ha ansetts vara vackra och sällsynta till att bli en invasiv art som utrotar den svenska floran - med attityden till flyktingar och i synnerhet tonåringar och unga män. Serien blir som en slags dokumentation av hur främlingsfientlighet och utanförskap i samhället konstrueras.

Texten är en konstanalys skriven av Region Gävleborgs konstpedagog Louise Sundberg.

Om Jasmin Daryani

Jasmin Daryani (född 1988 i Tehran, Iran) är uppväxt i Sandviken och Gävle men numera verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack i fri konst och HDK-Valand med inriktning fotografi. I sin konst återkommer Daryani till frågor om representation, tillhörighet och migration. Genom medium som fotografi, text, screentryck och arkivmaterial undersöker hon sociala och politiska konstruktioner där en specifik händelse ger henne möjlighet att hitta alternativa berättelser. Hon synliggör vittnesmål från hennes vardag och utgår från egna erfarenheter eller människor i hennes omgivning. I ”Profile” får vi ta del av det genom den unga tonåringens utsatthet och maktlöshet över sin egen framtid.

Digital visning om verket

I filmen berättar konstpedagog Louise Sundberg mer om verket.

Kontakt

Louise Sundberg, konstpedagog, louise.sundberg@regiongavleborg.se, 073-443 68 90