Old Tjikko med spår av människa (2015)

Konstnär: Mattias Bäcklin
Teknik: Blyerts och grafit på papper
Placering: Konferensvåningen, Hudiksvalls sjukhus

Om verket

Mattias Bäcklins skildring av naturen rymmer en varsamt selektiv detaljrikedom. Här växer svärtan av blyerts fram och förgrenar sig till både en andaktsfull och ödesmättad bild av världens äldsta individuella trädklon; Old Tjikko. I motivet finns flera sätt att tyda konstnärens primära budskap, det vill säga människans ständiga utnyttjande av naturen.

Granen Old Tjikko växer uppe på Fulufjället i Dalarna. En plats där det tydlig går att se hur trädgränsen på fjället flyttas högre och högre upp på fjällsluttningarna till följd av klimatförändringarna. Granens rotsystem är minst 9500 år gammalt och har genom sin förmåga att ändra skepnad mellan träd och buske lyckats överleva det omväxlande klimatet. Här visar konstnären en vördnad för hur naturen lyckas hitta sätt att utveckla nya former av liv i takt med att livsvillkoren förändras.

En brutal lekfullhet rör sig in i Bäcklins berättelse, där en liten ödla hänger i en snara till höger i bild, knappt synbar och lätt att missta för att vara ytterligare en lav i det glesa grenverket. Denna detalj blir en symbol för våldet som ett spår av mänsklig närhet i naturen. Som en följd av vår världssyn, där människan står i centrum och formar omvärlden efter sitt begär av att äga, utnyttja och dominera naturens tillgångar och resurser.

I verket finns också en påminnelse om tidens gång. Old Tjikko har överlevt tusentals generationer av mänskligt liv, och visar att vi aldrig får glömma hur kort vår egen tid är jämfört med naturens. Kanske kan detta uppmuntra till en mer ödmjukhet inför naturen och reflektion över vad människans och din enskilda påverkan på naturen får för konsekvenser.

Texten är en konstanalys skriven av Region Gävleborgs konstpedagog Louise Sundberg.

Om Mattias Bäcklin

Mattias Bäcklin (f. 1969) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm med kompletterande studier i estetik vid Uppsala Universitet. Genom kritiska läsningar i teckning, skulptur och rörlig bild närmar han sig en värld i förfall och en natur som såras djupt av restprodukterna av människans framfart och utvecklingsoptimism.

Läs mer på konstnärens hemsida

Kontakt

Louise Sundberg, konstpedagog, louise.sundberg@regiongavleborg.se, 073-443 68 90