Månadens konstverk juni 2021

Flora Nordvest och Handcrafted lens, 2019

Konstnär: Mette Collberg
Teknik: Fotografi och objekt
Placering: Psykiatriska mottagningen, Bollnäs sjukhus

Om verket

I en korridor på Psykiatriska mottagningen på Bollnäs sjukhusområde hänger två fotografier med blomstermotiv. Fotografierna föreställer buketter i mjuka färger mot en enkel vit bakgrund, men motivet framstår ändå inte som helt välbekant. Buketternas konturer är nämligen suddiga och blommornas färger glider in i varandra som transparenta dimslöjor. Konstnären Mette Collberg arbetar med både fotografi och glas och har i processen med serien Flora Nordvest formgivit särskilda kameralinser som skapar oskarpa, illusionistiska fotografier där perspektiv, filter och verklighet ställs på sin spets.

Vid sidan om de två fotografierna i korridoren på Bollnäs sjukhus står även ett podium där betraktaren kan ta del av en av Collbergs handgjorda glaslinser. Collberg intresserar sig för materialet glas just på grund av dess transparenta egenskaper. Glaset kan både vara påtagligt närvarande och helt osynligt på samma gång. Vi kan titta på glaset, men också genom glaset, vilket gör att glaset kan fungera som en typ av medium eller filter. Genom kameralinserna skapar Collberg portaler till andra världar där logiken fungerar annorlunda än vad vi är vana vid. En blombukett behöver till exempel inte vara fast i konturerna utan kan spreta och bölja över bildytan.

Vi lever i en bildbaserad kultur där vi tar bilder för att berätta om oss själva, och tittar på bilder för att få veta mer om världen. Collbergs serier Flora Nordvest ger oss möjlighet att reflektera bildens roll och betydelse. Vilken relation har ett fotografi med verkligheten? Genom vilka perspektiv och filter betraktar vi världen? 

Om konstnären

Mette Collberg (f. 1981) är en dansk konstnär som är bosatt och verksam i Köpenhamn. Hon är både utbildad i Danmark och Sverige, på Kunstakademiet i Köpenhamn och Konstfack i Stockholm. Sedan 2006 har hon arbetat med både glas och fotografi och deltagit i ett flertal utställningar nationellt och internationellt.

Konstnärens hemsida