Flygbild över Bollnäs folkhögskola

Skisspresentationer Folkhögskolorna

Region Gävleborgs tre folkhögskolor planerar under kommande år att genomgå större ombyggnationer, renoveringar och nybyggnationer för att erhålla den standard som verksamheten kräver. Skolornas områden ska erbjuda miljöer som bidrar till positiva utomhusupplevelser för deltagarna under och utanför skoltid.

I samband med byggprojekten har sex konstnärer fått i uppdrag att konstnärligt gestalta olika platser på de tre skolorna utifrån deras specifika behov, egenskaper och ingångar.

Platserna som konstnärerna har fått i uppdrag att arbeta med varierar mellan att vara placerade utom- och inomhus och kommer att utgå från olika spår såsom verksamhet, HBTQ och normkreativitet, historia, medskapandeprocesser, materialitet och möten. Varje konstnär arbetar platsspecifikt med förankring i platsen och med sin egen process i olika metoder och material vilket skapar en bredd i uttryck och teknik.

Här kan du läsa om de sex konstnärerna och deras skisspresentationer:

Västerbergs folkhögskola

Forsa folkhögskola

Bollnäs folkhögskola