Lars Brink presenterar förstudiearbete till Andersbergs hälsocentral

I samband med att Anderbergs hälsocentral i Gävle renoveras kommer lokalerna även få ny konst. Konstnären Lars Brink har fått i uppdrag att ta fram ett förstudiearbete för hur ett platsspecifikt konstverk skulle kunna gestaltas.

Som undersökning har Lars Brink rört sig i bostadsområdet Andersberg för att få en förståelse för platsen. Han upptäckte snart att området var bäst anpassat för cykel och promenad och började cykla mellan de olika bostadsklustren, grönområdena och industriområdet söder om E4an.

I förstudien skriver Brink att han från sin cykelsadel såg hur ”Gränser suddas ut. Områdena lossnar och flyter fritt. Naturen och människornas boplatser kan nästan förenas. Men inte på en karta, sedd uppifrån. De olika områdena blir abstrakta bitar. De rycks loss ur sin geografiska skiva och jag kan, för min inre syn, se dem tillsammans i en ny konstellation.”

Asymmetriska former av de olika husklustren i Andersberg, från Lars Brinks förstudiearbete till Andersbergs Hälsocentral.


Brinks idé är att låta Andersbergs geografiska microsamhällen förenas i ett konstnärligt verk genom naturen. Han intresserar sig för inslaget av vild växtlighet i området och planerar att avbilda fragment hämtade från naturen med hjälp av cyantopi. Cyantopi är en äldre form av fotografisk teknik som skapar en bild utifrån skuggan av ett objekt. Bilderna kommer sedan att visualiseras på aluminiumplåtar i asymmetriska former, som formmässigt utgår från de olika områdena i Andersberg. Enligt förstudien är tanken att bilderna ska monteras på hälsocentralens väggar som en sammanhängande gestaltning med en tydlig förankring i platsen.