Ylva Ceder i hus 07 + 08, Framtidsbygget Hudiksvall

I samband med Framtidsbygget Hudiksvall stod det tidigt klart att delar av den konstnärliga gestaltningen skulle lyfta, diskutera och problematisera Hälsinglands rika kulturarv med dess hälsingegårdar på olika sätt.

3D-ritning över en av Ylva Ceders gestaltningar i väntrummet för akuten, från Ceders skisspresentation.

Konstnären Ylva Ceder är stationerad i Stockholm, men har sedan tidigare haft samarbeten med Hälsinglands museum och arbetat aktivt med Hälsingegårdarnas estetik, influenser och historia. Under 2019 fick Ceder ett skissuppdrag att gestalta tre olika platser på sjukhuset: hisshallen i hus 08 på plan 4 och 5 samt i väntrummet vid akutmottagningen i hus 07, entréplan.

I sin skiss har Ceder hämtat inspiration från Hälsingegårdarnas omsorgsfullt utförda sängtextilier och överfört dessa till kakel och mosaik. Sängen har historiskt sett varit en statussymbol som symboliserat rikedom och välfärd och på ett sjukhus är sängen central för både personal, besökare och patienter. I Ceders skiss får uttrycken och materialen nytt liv och nya tolkningar. De mjuka textilierna formgett på det hårda kaklet och mosaiken skapar nya dimensioner samtidigt som hon lyfter skiftningar och förändringar i ett annars entonigt mönster. Mönstren som är tagna från Hälsingegårdar kan återfinnas i andra länders kulturhistoriska miljöer och arkitektur, främst från mellanöstern och Nordafrika. Kakel och mosaik är bestående material som använts genom arkitektur och konst under lång tid och kan uppfattas som både tidstypiskt och tidlöst.

Den vidare tolkningen av mönstret är upp till betraktaren att avgöra och egna personliga kopplingar kan uppstå. Det abstrakta mönstret kopplar ihop olika kulturer med varandra och tillåter en omtolkning av livet och de historiska aspekterna på en Hälsingegård och det svenska kulturarvet.

Installation av Ceders gestaltning kommer att ske i etapper med stort under våren 2021 och ett beräknat slutdatum under hösten 2024.

Konstnärens hemsida