Linda Bondestam på BVC, Hälsans hus Hudiksvall

Linda Bondestam, konstnär
Skiss av Linda Bondestam inför hennes gestaltning på Hälsans hus i Hudiksvall.

Under tre år har Hälsans hus byggts om och moderniserats för att skapa en välfungerande och välkomnande hälsocentral i centrala Hudiksvall. Detta innebär att Kultur Gävleborgs konstsamlingsteam har arbetat med en ny konstnärlig gestaltning för hela byggnaden.

För BVC ville vi tidigt arbeta verksamhetsspecifikt och fokusera på målgrupp och samtidigt skapa ett helhetskoncept för verksamheten.

Tidigare hade sex illustrationer på träskivor köpts in från boken Djur som ingen sett utom vi med text av Ulf Stark och illustrationer av Linda Bondestam inom projektet Se en bok! och referensgruppen för konst beslutade att ge Bondestam ett fördjupande uppdrag i bokens berättelse och estetik i BVCs lokaler.

Bondestam har valt att fortsätta arbeta med tryck på träskivor som kommer att placeras ut i BVCs korridor och väntrum på plan 1 samt på en av väggarna i det större väntrummet på plan 2. Bondestam tillverkar även en hängande mobil för taket på BVC och kommer komplettera sin gestaltning med ett pedagogiskt material i digital form.

Bondestams illustrationer kretsar kring olika typer av djur, både verkliga och från fantasin som befinner sig i olika miljöer. I bilderna uttrycker djuren känslor och upplevelser genom de färgrika bilderna och Bondestam fångar upp, på ett unikt sätt, olika sinnesstämningar och relationer som både vuxna och barn kan känna igen sig i.
Då bilderna kommer placeras ut på flera platser skapar Bondestam en miljö där barnen kan känna en trygghet i det bekanta och bidrar till en upptäckarglädje som väcker fantasin till liv.

Gestaltningen planeras att färdigställas under hösten 2020.

Konstnärens hemsida