Jonas Westlund, Framtidsbygget Gävle

Gävle sjukhus kommer under ett antal år att renoveras och byggas om/till i samband med det så kallade Framtidsbygget. Inför detta har referensgruppen för konst gett ett uppdrag till Gävlebaserade konstnären Jonas Westlund att via ett konstnärligt projekt dokumentera och kommentera ombyggnationen av Gävle sjukhus under Framtidsbyggets första sex år (2020-2025).

Westlunds uppdrag består av att genom film, bilder och samplingar från nätet samt text och Westlunds egen berättarröst skapa en kommentar på idén med ett ”framtidsbygge” och sjukvårdens tidigare, nuvarande och kommande utmaningar. Westlund blandar humor med allvar i sitt konstnärskap och sätter fingret på vår tids sätt att arbeta med utformning och visioner kring stora ombyggnationer av sjukhusbyggnader.

Under sex år kommer Westlund att årligen producera ett videoverk som lyfter olika frågeställningar och ingångar. Dessa kommer sedan att visas på sjukhuset för allmänheten.

Självporträtt av Jonas Westlund, från konstnärens hemsida

 

Konstnärens hemsida