Fatima Moallim och Peter Köhler i kulverten på Gävle sjukhus

Under en period har Gävles kulvertsystem renoverats och moderniserats för att skapa en tryggare miljö för personal och patienter. I och med moderniseringen vill Region Gävleborg bland annat skapa säkrare patienttransporter, effektivare leveranser och kvalitetssäkra en god hygien.

Kultur Gävleborg eftersträvar att arbeta med flertalet olika typer av konstformer och uttryckssätt. Kulverten på Gävle sjukhus är en plats som sällan aktiveras på nya sätt och därför vill vi ta tillfället i akt och låta två konstnärer arbeta performativt på var sin, strategiskt, utvald plats genom teckning och måleri på Kulvertens väggar som leder mot den psykiatriska avdelningen sam IVA.

Fatima Moalim

Fatima Moalim har vid ett flertal tillfällen arbetat med performance där hon på en vägg tecknar en historia löpande under hela sin performance. Hennes tematik har hon fått från sin egen bakgrund och hennes föräldrars flykt från Mogadishu till Sverige. Hon tecknar snabbt och direkt på väggen och gör det omsorgsfullt och ömsint vilket gör hennes verk både intressant, spektakulärt och innehållsrikt.

Konstnärens instagram: fmoallim

Peter Köhler

Peter Köhler arbetar gärna utomhus och gärna i rörelse. Hans inspiration hämtar han från sin vardag, från människor han möter och från fantasin samt det folkloriska och outtalade i samtida aktuella händelser. Han tecknar och målar berättelser utan början eller slut och låter betraktaren själv tolka och läsa in vad hans bilder handlar om samtidigt som han speglar aktuella händelser och tillstånd.

Konstnärerna kommer under varsin dag att arbeta på plats i kulverten samtidigt som en fotograf filmar och dokumenterar processerna medans de pågår. Konstnärernas verk betraktas som temporära, men kommer finnas på plats fram till dess att regionen väljer att måla om väggarna i kulverten.

Peter Köhlers arbete i kulverten

 

Konstnären hemsida