Intresseanmälan för konstnärer

Könsidentitet
Jag godkänner att ni registrerar mina uppgifter för framtida bruk

De personuppgifter du lämnar i formuläret används för att administrera aktiviteten, exempelvis skicka anmälningsbekräftelse, kallelse och utvärdering samt att skapa deltagarförteckning. Om du inte godkänt registrering av uppgifterna för framtida bruk tas personuppgifterna bort när hanteringen av anmälan är slutförd.

Mer information om hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter regiongavleborg.se/dataskydd