Region Gävleborg söker konstkonsulter

Har du erfarenhet av att projektleda processer inom konstnärlig gestaltning i offentlig miljö? Just nu söker Region Gävleborg sex konstkonsulter som kan arbeta med olika typer av uppdrag inom kommande om-, ny- och tillbyggnationer i regionens verksamheter.

Detalj från verket Du, ljus- jord vatten och eld av Torbjörn Johansson. Foto Albin Bogren

Under perioden 2019-2024 planeras flera större ny-, om- och tillbyggnationer inom Region Gävleborg i det som kallas för Framtidsbygget. Detta berör de två akutsjukhusen i Hudiksvall och Gävle, som tillsammans omfattar cirka 120 000 kvadratmeter, och innebär en modernisering av sjukhusens miljöer, flöden och verksamhet genom en byggnadsinvestering på över fem miljarder kronor.

Region Gävleborg har sedan tidigare arbetat aktivt med 1%-regeln vid om-, ny- och tillbyggnationer och sedan 2012 avsätts en procent av kalkylerade investeringsutgifter för byggnader till konstnärlig miljögestaltning.

Med utgångspunkt i Framtidsbygget och de 1%-uppdrag som detta innebär behöver Region Gävleborg anlita konstkonsulter som kan arbeta med olika delprojekt inom Framtidsbygget tillsammans med Region Gävleborgs referensgrupp för konst och i vissa fall med konstgrupper som är aktuella i olika delprojekt. Som konsult är det viktigt att du har erfarenhet och kunskap av konstnärliga processer inom byggprojekt i den offentliga sektorn samt har förståelse för processen gällande förankring, dokumentation och pedagogiska insatser i olika typer av konstnärliga projekt.

Konstkonsulten kommer ingå i en konstgrupp där konsulten har ansvar för presentation och förmedling av konsten och arbeta tillsammans med konstnärerna samt skapa nätverk mellan brukargrupper, personal, konstnärer, arkitekter och interna parter inom Region Gävleborg.

Uppdrag av annan art kan förekomma liksom uppdrag utanför Framtidsbyggets ramar samt uppdrag där enbart en eller flera delar av den nedan beskrivna processen ingår. Antal uppdrag och uppdragens storlek varierar och beror till stor del på vilka byggprojekt som genomförs.

För mer information om och för att delta i upphandlingen skapar du ett konto via TendSign.