Lars Brink, Framtidsbygget Gävle och Andersbergs Hälsocentral

Under våren 2023 har Lars Brink tilldelats skissuppdraget för två konstnärliga miljögestaltningar. Det ena berör Framtidsbygget i Gävle och det andra Andersbergs Hälsocentral.

Lars Brink

Om Lars Brink

Lars Brink (f. 1982) är verksam i Gävle och Vallsta. Han är utbildad vid Forsa folkhögskola och Umeå Konsthögskola där har en master i fri konst. Han arbetar med olika konstformer som installation, skulptur och video. I dessa två olika konstnärliga miljögestaltningar kommer han arbeta med den oundvikliga relationen människan har till naturen. Det vill säga paradoxen mellan människans många gånger absurda behov av naturen och människans vårdslöshet och förstörelse av planeten. Konstnären berättar att han själv i vardagen, ständigt befinner sig i striden mellan att vara en del av detta till att vilja bryta mönstret och göra något annat. Det är kring dessa frågor som konstnären arbetar konceptuellt i olika medier.

Konstnärens hemsida: larsbrink.com

Om Stafettuppdraget, Framtidsbygget Gävle

Gävle sjukhus kommer inom de närmsta åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. I samband med detta vill Kultur Gävleborg arbeta med ett så kallat Stafettuppdrag där tre konstnärer bjuds in för att producera två videoverk vardera som dokumenterar, vinklar och ställer frågor kring en ombyggnation som Framtidsbygget. Under projektets första år har konstnären Jonas Westlund producerat två essäfilmer som dokumenterar Framtidsbygget genom olika vinklar och utifrån sina metoder inom sitt konstnärskap. Nu är det dags för Lars Brink att ta vid och genom sin konstnärliga praktik producera två videoverk under två år. Därefter kommer en tredje konstnär att ta vid och producera de två avslutande videoverken. Uppdraget avslutas med en mer permanent installation där de sex videoverken förs samman.

Lars Brinks videoverk kommer utgå från dåtid, nutid och framtid. Framtiden medför nya levnadssätt och oundvikligen nya sjukdomar. Hur förhåller vi oss till framtiden i vår tid, och hur har synen på framtiden förändrats historiskt? Hur förhöll vi oss till förändringar, tid och sjukdomar förr? Dessa är några av frågorna han kommer arbeta med i det konstnärliga projektet.

Läs mer om Framtidsbygget

Läs mer om Jonas Westlund, stafettuppdrag

Om skissuppdraget, Andersbergs Hälsocentral

Anderbergs Hälsocentral i Gävle kommer under kommande år att genomgå omfattande ombyggnationer, behovsanpassningar och renoveringar. I samband med detta har Lars Brink tidigare fått i uppdrag att ta fram ett förstudiearbete för hur ett platsspecifikt konstverk skulle kunna gestaltas. Arbetet har lett till att han under våren 2023 tilldelats ett skissuppdrag för en konstnärlig miljögestaltning förankrat i platsen och/eller hälsocentralens verksamhet.

I sin undersökning har konstnären rört sig i bostadsområdet Andersberg för att få en förståelse för platsen. Han upptäckte att området var bäst anpassat för cykel och promenad och började cykla mellan de olika bostadsklustren, grönområdena och industriområdet söder om E4an.

”Från cykelsadeln ser jag områdena flyta in i varandra. Jag cyklar genom kvarter med villor, radhus, flerfamiljshus, höga hus och lägre hus. Även genom industriområdet som ligger söder om E4:an. Gränser suddas ut. Områdena lossnar och flyter fritt. Naturen och människornas boplatser kan nästan förenas. Men inte på en karta, sedd uppifrån. De olika områdena blir abstrakta bitar. De rycks loss ur sin geografiska skiva och jag kan, för min inre syn, se dem tillsammans i en ny konstellation. Vid varje genväg, vid varje passage, när jag ser Vändkretsen och de större vägarna, blir jag påmind om hur området är indelat. Genom att cykla genom Andersberg och strunta i vad min exakta position är, finner jag mig i en egen värld skild från den yttre. De olika gatorna i Andersberg med sina tillhörande hus bildar geografiska pusselbitar. Dessa pusselbitar blir en del av formspråket i det här projektet.” Så skriver konstnären om sin upplevelse av platsen, och det är här han tar avstamp i sitt arbete med den konstnärliga miljögestaltningen.