Isak Sundström, Framtidsbygget Hudiksvall

Under våren 2023 har Isak Sundström påbörjat sin konstnärliga gestaltning till Artist out of hospital-uppdraget kring hus 07 och 08 på Hudiksvalls sjukhus.

Isak Sundströms skissförslag till Hudiksvalls sjukhus
Isak Sundströms skissförslag till Hudiksvalls sjukhus

Sundströms gestaltning med arbetstiteln ”Blommor, sömmar, människor” kretsar kring kollektivt minne. I arbetet utgår han från två hantverkstraditioner: hårarbete och broderi med utgångspunkt från Delsbosöm. Genom valet av teknik, material och motiv förankrar Sundström verket i platsen Hudiksvall. Frisörer runtomkring i staden kommer efter godkännande av kunden, samla in hår från deras salonger. Av detta hår kommer konstnären spinna trådar som han sedan använder för att brodera en två meter lång blomsterbård, med motiv inspirerat från broderier i Hälsingland.

Blommor har en särskild plats i människans liv. Det omger oss både till vardags och i stora skeenden i livet så som födelse, bröllop och begravning. Det är också ett motiv som ofta avbildats inom hårarbeten, för att tillverka broderier och minnestavlor som gavs i form av kärleksgåvor, bröllopsgåvor eller minnesföremål efter avlidna familjemedlemmar. Vilket gör att dessa blomstermotiv och handarbeten får en självklar plats på ett sjukhus där människor ofta befinner sig vid stora livshändelser.

Håret från människorna i Hudiksvall är centralt i verken. I skisspresentationen berättar konstnären följande: ”Samtidigt som håret i sig själv bär på individuella minnen så skapas det i verket en väv av en gemenskap, som både pratar om det individuella och det kollektiva. Med tillvaratagandet av detta emotionella material vill jag skapa en bild av mångfalden i en gemenskap, och ta till vara på och upphöja det som annars gallras bort och glöms. Hur håret som sopas upp från golvet i en frisör salong är bärare av en ordlös kollektiv berättelse. Både konkret och samtidigt hemlighetsfull, poetisk och emotionell. Jag ser också hur verket visuellt kommer skapa en färgskala då håren tvinnas ihop, som berättar om en organisk mångfald.”

 

Isak Sunström
Isak Sundström. Foto: Roy Mozard

Om Isak Sundström

Isak Sundström (f. 1983, Gotland) är en stockholmsbaserad konstnär och musiker, utbildad vid Konstfack i Stockholm. Inom konsten intresserar han sig för att arbeta genreöverskridande, i en eklektisk användning av material, media och teknik. Det existentiella, makabra och poetiska är ofta navet i verken. Under de senaste åren har han arbetat mycket med funna material som bär på minnen, såsom textilier, kläder, skinnsoffor och som visar spår av en ordlös berättelse, konkret och samtidigt dunkel, omöjlig att komma åt. 

Bakgrund till projektet 

Akutsjukhuset i Hudiksvall kommer inom de närmsta ca tio åren att genomgå flera större om-, ny- och tillbyggnationer i det så kallade Framtidsbygget. I samband med detta har tre olika konstnärskap (Gideonsson/Londré, Hanna Wildow och Isak Sundström) bjudits in för att skapa konstverk i relation till hus 07 och 08 utifrån det övergripande temat ”Framtiden”Då flera av dessa nybyggnationer och vårdmiljöer inte lämpar sig helt för traditionella gestaltningar kommer konstnärerna att utifrån tematiken, platsen och Hälsingland som närmiljö skapa nya konstverk som kommer ingå i Region Gävleborgs konstsamling och placeras i eller runtom Hudiksvalls sjukhusområde.

Artist Out of Hospital-uppdraget erbjuder en möjlighet för konstnärerna att vara närvarande och undersöka platserna under en längre tid, och på så vis skapa konstverk som reflekterar, kommenterar och gemensamt stimulerar till eftertanke och nya referenser hos personal, vårdtagare och besökare till platserna.

Läs me rom Framtidsbygget