Art Lab – en ramverkstad för framtiden

Region Gävleborg driver sedan decennier tillbaka en egen ramverkstad för inramning och vård av den egna konstsamlingen. I takt med allt högre krav på materiella och tekniska lösningar för konst i offentlig miljö generellt och konst i vårdmiljö specifikt, så utvecklar vi nu den verksamheten till ett Art Lab.

Syftet är att integrera teknik från olika områden så att den i högre grad blir tillgänglig och mer intuitivt kan användas i konstnärliga processer och gestaltningar. Målet är att höja kompetensen hos konstsamlingsteamet för att kunna göra mer kvalificerade beställningar och stötta konstnärerna i produktionen av nya konstnärliga miljögestaltningar anpassade till såväl trender och tendenser inom konstvärlden, som att möta behov inom beställarsektorn och utveckla underlag och presentationer som kan användas i förankringsprocesser och planering.

Praktiska exempel på detta är att i högre grad arbeta med mer kvalificerade digitala ritningar och skisser från konstnärer, underleverantörer, arkitekter och byggfirmor. I Art Lab finns också möjlighet att testa materialprover och tekniska lösningar innan vi är ute i skarpt läge, distansstyra videoverk och på andra vis arbeta med effektivisering och kunskapsutveckling.

Ambitionen är också att öppna upp för ett gemensamt lärande med andra aktörer via studieresor och workshopstillfällen, så att vi i längden ska kunna bistå med råd och inspiration i form av teknisk specialistkompetens till kommunala verksamheter och mindre utställningsarrangörer i länet.

Parallellt med denna verksamhetsutveckling bedriver vi fortsatt in- och urramning samt annan typ av vård av konst i samlingen med mer traditionella material.
 
För frågor om verksamheten kontakta ansvarig konsttekniker.