Arbetet med konstsamlingen

Kultur Gävleborg ansvarar för förvaltandet av Region Gävleborgs konstsamling.

Installation av Alexander Talléns figuriner i hisshallen på Gävle sjukhus. I bild syns verken Act of devotion (2017) och Right next to you (2017).

Ansvaret bygger dock på att de verksamheter där konsten har placerats rapporterar allt som kan tänkas påverka konsten. Det görs via webbformulär. Inköp, placering och vård av konst till verksamheter och byggnader som drivs av eller på uppdrag av Region Gävleborg utförs endast av konstsamlingsteamet inom Kultur Gävleborg.

Konstsamlingsteamet ska

  • föra ett centralt register över Region Gävleborgs konstbestånd 
  • ansvara för inköp, registrering, märkning, placering, omflyttning, inventering, vård och eventuell avyttring av konst 
  • teckna avtal med andra huvudmän än Region Gävleborg vid deposition av konst

Verksamhet som erhållit konst ska

  • rapportera till konstsamlingsteamet förändringar som är av betydelse för förvaltandet av konsten och som kan påverka uppgifter i det centrala konstregistret (skador, omflyttning av konst, gåvor i form av konst till Region Gävleborg samt organisatoriska och lokalmässiga förändringar av förvaltningens verksamhet) 
  • vara konstsamlingsteamet behjälplig vid inventering av konst
  • det är ansvarig chef vid respektive verksamhet som är ytterst ansvarig för att inventering görs samt att förändringar i konstbeståndet rapporteras till konstsamlingsteamet.