Sara Appelgren

Forskning och beprövad erfarenhet säger att naturen har stor inverkan på oss människor. Naturupplevelser lindrar smärta, minskar stress och ökar välbefinnandet. Många människor söker sig också till naturen för motion och rekreation. Tendenser i samhället tyder på en allt högre grad av miljömedvetenhet där helhetsgrepp med ekologiska förtecken tas kring allt från individuell utveckling till kostvanor och infrastrukturer.
 
Hösten och vintern 2011/2012 flyttar kirurgavdelningarna 111B och 111A på Gävle Sjukhus in i nyrustade och ombyggda lokaler. Varje år vårdas ca 4 000 patienter på dessa två avdelningar. Avdelningarna tar emot patienter från hela länet med allt från bröstcancer till gallvägssjukdomar. Från ett av dagrummen och flera av patientrummen ser man till exempel ut över den skogsbotaniska parken (arboretet) Valls hages trädkronor och den slingrande Gavleån. Inför ombyggnationen fick konstnären Sara Appelgren i uppdrag av Länskultur Gävleborg att genom foto föra in Valls hage på kirurgavdelningarna. Den konstnärliga miljögestaltningen är platsspecifik både genom att den lyfter in sjukhusets närområde och är utformad speciellt för rummen och verksamheten. Den är också skapad med förhoppningen att kunna locka tankarna både in i oss själva som betraktare och ut utanför rummet och det komplexa nuet.