Kontakt - Konst

Beställ konsthantering

Beställning av ny konst, behov av omhängning, information om flytt eller hämtning av konst görs via vårt webbformulär.

Kontaktuppgifter

Erik Anderman
Konstkonsulent 
Frågor om konstlivet och konstpedagogik i länet, projektstöd och nätverk
026-53 11 96
erik.anderman@regiongavleborg.se

Jenny Nilsson
Intendent för offentlig konst/teamledare 
Frågor om konstsamlingen 
(konstnärliga miljögestaltningar, byggprojekt, utvecklingsfrågor, projekt)
026-15 54 94
070-339 35 87 
jenny.j.nilsson@regiongavleborg.se

Jonas Kjellgren 
Konstprojektledare
Frågor om konstsamlingen 
(konsthantering: ny konst, flytt av konst, konsthängning)
026-53 14 81 
jonas.kjellgren@regiongavleborg.se

Moa Andersson 
Konsthandläggare
Frågor om konstsamlingen
(beställningar av konsthantering, konstregistret, arkiv, inventeringar)
026-15 85 69 
moa.andersson@regiongavleborg.se 

Louise Sundberg
Konstpedagog
Frågor om konstsamlingen
(konstvisningar, verktexter, pedagogiska insatser)
026-53 18 16
073-443 68 90
louise.sundberg@regiongavleborg.se

Richard Elvermark Galloway
Konsttekniker
Frågor om konstsamlingen
(konsthantering: installation, digitala lösningar, flytt av konst)
026-15 92 74
richard.elvermark.galloway@regiongavleborg.se