Muotoilu ja käsityö

Kultur Gävleborgin kotiteollisuustoiminnan kehitys pyrkii säilyttämään käsityön perinteet, vaikuttamaan käsityön kehittämiseen sekä vahvistamaan käsityötä elinkeinona ja sen tärkeyttä nykyaikana. Kotiteollisuustoiminnan kehittäminen käynnistää ja koordinoi suorituksia, pääasiallisesti yhteistyössä Gästrike-Hälsingen kotiteollisuusliiton, paikallisten yhdistysten, läänin museoiden, opiskelijaliiton ja käsityöläisten kanssa.

Yksi toimeksiannon osa on suojella käsityötaitoa, joka luo kohtaamispaikkoja yli kielellisten ja kulttuuristen rajojen. Kotiteollisuustoiminnan kehittäminen myötävaikuttaa lisäksi siihen, että käsityötä katsotaan kestävyysnäkökulmasta, inspiroidaan luomaan itse ja ajattelemaan uudella tavalla sekä säilyttämään ja levittämään tietoa erilaisista materiaaleista ja tekniikoista.

Kulttuuritoimijat, joilla on alueellisia kuvataiteeseen ja muotoiluun sekä käsitöihin liittyviä toimeksiantoja, huomioivat alueellisen kulttuurisuunnitelman kehitysalueesta erityisesti sen, että:

  • luodaan kohtaamispaikkoja läänin toimijoille kokemustenvaihtoa, ammattitaitoa lisääviä suorituksia ja yhteistyötä varten
  • vahvistetaan kulttuurin ammattilaisten edellytyksiä ja laaditaan parempia ehtoja heidän työlleen
  • lisätään yhteistyötä taiteen toimin¬nankehittämisen ja kotiteollisuuden toiminnankehittämisen välillä sekä niiden toimijoiden välillä, jotka työskentelevät läänissä taide- ja käsityökokoelmien kanssa
  • työskennellään taiteen ja käsityön kehittämiseksi ja levittämiseksi uusissa asiayhteyksissä ja ympäristöissä
  • tunnistetaan mahdollisuuksia ja lähtökohtia asettaa taide ja käsityö kansainväliseen perspektiiviin läänissä taiteenvaihdon ja taiteellisten residenssien avulla
  • parannetaan lasten ja nuorten mahdollisuutta omaan luomiseen