Slöjdresidens i Fågelsjö

Slöjden, skogen och hållbarheten – ett residens för dig som slöjdar i eller med material från skogen. Med slöjden och hållbarheten i centrum erbjuds du möjligheten att utforska gränserna kring skogen som plats, materialresurs eller socialt rum. 

Arrangörer av residenset är hemslöjdskonsulenter/verksamhetsutvecklare vid Dalarnas Hemslöjdsförbund, Region Gävleborg, Upplandsmuseet, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Region Värmland och Örebro läns museum.

Tid för residenset: 6 dagar, 5-10 september 2022.

Plats: Fågelsjö är en by i Orsa Finnmark och ligger i gränslandet mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Platsen för residenset är en gammal gård som dignar av traditionellt slöjdade föremål. Gammelgården Bortom Åa är en inspirerande plats och källa till kunskap om byggnadsskick, självhushåll, hantverkstekniker och folkkonst. Här finns arbetsytor för slöjd med handverktyg och närhet till skog. Gammelgården Bortom Åa utsågs till världsarv 2012.

Läs mer om platsen: Fågelsjö Gammelgård i Orsa Finnmark – fagelsjo.nu

Boende finns på plats: STF Fågelsjö/Gästis Vandrarhem - Svenska Turistföreningen

Antal deltagare: 6-10 st.

Ansökningsperiod: 21 mars – 21 april 2022.

Besked om antagning: senast 23 maj. Besked om antagning eller avslag sker via e-post. Avslag motiveras inte. Urval görs av hemslöjdskonsulenterna i de medverkande länen.

Ersättning: du erbjuds förutom resa inom landet, kost och logi även en ersättning om 18 000 SEK inkl. moms. Ersättningen faktureras i efterhand för dig med F-skattsedel eller via en faktureringstjänst.

Förväntningar - Du använder residensperioden till egen utveckling och samt utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet.  Residensperioden kommer att innehålla tid för eget arbete, gruppdiskussioner och inbjudna inspiratörer kommer att besöka er. Tillsammans med residensarrangörerna arbetar du tillsammans med övriga residensdeltagare fram hur slöjd och hållbarhet kan kommuniceras till olika målgrupper.  Du tar också del av de aktiviteter som erbjuds samt deltar i avslutande diskussion i stor grupp.

Slöjden

Din slöjd kan vara traditionell och/eller samtida, med skogens resurser som grund. Du slöjdar resurssnålt, med material som ingår i ett kretslopp.

Skogen

Ur skogen har människan sedan länge hämtat material, energi, kraft och inspiration. Skogen ger skydd och öppnar möjligheter för människor att leva ett bra liv. Där finns möjligheterna för möten, meditation och äventyr. Skogen kan ge så mycket mer än material för träslöjd. Här finns andra växter som ger möjligheter att utvinna fibrer, färger och mycket annat. Från att ha varit något som alla har tillgång till, har skogen blivit något som ägs av stat, bolag och privatpersoner. Vad får vi göra i skogen?

Hållbarheten

Slöjden behöver skogen men behöver skogen slöjden? Kan slöjd skapad i skog - av skog,  bidra till ett hållbart samhälle? På vilket sätt kan dina och residensgruppens kunskaper i slöjd och skogens material vara en väg mot hållbarhet?  Hur kan du kommunicera för att öka förståelsen i förhållande till FNs globala hållbarhetsmål? 

Frågor och svar om residenset

Residenset är till för dig som är intresserad av hållbarhet, arbetar professionellt med slöjd och använder dig av material från skogen. Det kan vara rötter, näver, trä av olika slag men också växter, mossor, svampar m.m. Kanske arbetar du med skogen som rum, där människor kan få prova på att slöjda eller lära sig mer om slöjdmaterial? 

Du ska vara intresserad av att samarbeta med andra för att lösa både det du går och funderar på själv, och hur slöjden kan vara ett sätt att förändra vårt levnadssätt mot större hållbarhet. 

Residenset vänder sig till dig som bor i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland eller Örebro län, eller som genom din verksamhet eller person har anknytning till något av länen. I mån av plats är även slöjdare från andra områden välkomna.   

Berätta i ansökan vad du vill utveckla, om du vill experimentera eller testa material som är nya för dig. Hur tänker du kring din slöjd och hållbarhet? 

Du har arbetat några år med din verksamhet och är intresserad av att utveckla den och ditt förhållande till natur och miljö.

Du använder residensperioden till egen utveckling och utforskar tillsammans med gruppen området slöjd i förhållande till skogen och hållbarhet. Du redovisar vad du/ni har utvecklat, experimenterat med, testat och reflekterat över, under residensets sista dag.

I residenset planerar vi en dag med publikt möte, då vi bjuder in personer som är engagerade i skogsfrågor, slöjdar tillsammans och samtalar om hur vi kan utveckla samverkan som en del av hållbarhetsarbetet.  

Du deltar i utvärderingen av residensveckan.  

Slöjden kan utgå ifrån traditionella slöjdmaterial, verktyg, tekniker och upplevelser, men kan också utmana med nya uttryck/frågeställningar/ koncept/ målgrupper och metoder, samt sättas in i en hållbarhetskontext.

Residenset bygger på ett gemensamt synsätt om alla människors lika värde.

Mångfald och jämställdhet är alltid viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Tillgänglighet - Residenset innebär att du som residensdeltagare gör turer i skogen.