Nyhetsbrev

Information om vad som händer på hemslöjdsområdet i Gävleborgs län, sammanställs av hemslöjdskonsulenten och skickas ut per e-post.

Periodvis är det mycket som händer och det blir många utskick, där emellan kan det vara lite mindre. Vill du ta del av utskicken? Fyll i underlaget till slöjdregistret. 

Har du något inom hemslöjdsområdet som du vill informera om så hör gärna av dig till Pernilla Ekenståhl, pernilla.ekenstahl@regiongavleborg.se.

Slöjdregister

Enkäten ingår i länshemslöjdskonsulentens register och blir därmed en offentlig handling. Det kan till exempel innebära att uppgifter lämnas ut vid förfrågan.

Kontaktuppgifter


 

Eventuell verksamhetsform

 

Verksamhet

 

Material

 

Teknik

 

De personuppgifter du lämnar i formuläret används som underlag för utskick och som stöd för verksamhetsutvecklarens arbete och det sker med laglig grund, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Du kan läsa mer om hur Region Gävleborg behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter på www.regiongavleborg.se/om/behandling-av-personuppgifter/