Slöjda, fika, se en god film

Slöjdbio skapar mötesplatser där man kan slöjda, fika, se en god film och inte minst, ta del av ett intressant program, om möjligt med anknytning till filmberättelsen. Det kan vara ett samtal, en livepod, möjlighet att köpa lokalt producerat slöjdmaterial, en föreläsning eller något annat spännande.

Konceptet bygger på ett nära samarbete mellan biografföreningar och filmkonsulent som väljer ut en kvalitetsfilm, vilken på något sätt har en koppling till slöjd- eller hantverksområdet. Förslag på program tas fram och lokala föreningar och företagare som på något sätt knyter an till filmens tema, bjuds in att medverka.

Ett annat Slöjdbio-spår bygger på ett samarbete med The Craft Film Festival och deras kortfilmsprogram Real to Reel, som Kultur Gävleborg har visat i samarbete med museer eller på en folkhögskola i länet.

Slöjdbio ger filmälskande slöjdare och slöjdande filmälskare en möjlighet att mötas, samtala och skapa under unika förutsättningar!

På grund av rådande omständigheter, kommer Slöjdbio att pausa tills vidare.

Tidigare program