Slöjd för barn och unga

Hemslöjdsrörelsen har utvecklat en speciell pedagogik för att slöjda med barn. Den ger verktyg för att slöjda kreativt och säkert med barn.

I samarbete med Västerbergs folkhögskola arrangera Kultur Gävleborg slöjdhandledarutbildningar där du kan få lära dig mer om pedagogiken. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av hemslöjd och att förmedla kunskap till barn och unga. Mer information läggs ut här, när en ny kurs planeras.

Hemslöjden i Skåne har tagit fram ett handledarmaterial för dig som slöjdar med barn.

Du kan ladda ner materialet gratis här

För dig som vill slöjda med barn inom en förening, skola eller fritids, finns redskap att låna gratis från Kultur Gävleborg. (Frakt kan tillkomma).

Det finns redskap för att karda, spinna, tova, bereda lin, knyppla, slå rep, väva i ram eller bandgrind, göra trådarbeten eller tälja med barn. Hör av dig till verksamhetsutvecklaren, hemslöjd för mer information. 

Vill du veta mer om Kultur Gävleborgs övergripande arbete för barn och unga?

Se sidan Barn och unga