Slöjdkraft framflyttat

Det tredje seminariet i Slöjdkraft är framflyttat ännu en gång, nu till våren 2021. Det kommer som planerat att genomföras på Ljusdalsbygdens museum och nytt datum för träffen kommer att läggas så snart det är klart.

Slöjdkraft är ett projekt som syftar till att stärka slöjdens ställning som näring i länet och vänder sig till slöjdare och hantverkare som arbetar professionellt med slöjd. 

Projektet består av två delar

Dels kommer en föreläsningsserie att hållas med tre eftermiddagsseminarier på olika platser i länet, utifrån olika teman som vi tror är aktuella och intressanta för slöjden som näring.

Dels kommer vi att titta på och komma med förslag hur man kan skapa nya och fler exponeringsytor för slöjden i form av försäljningsställen, utställningar och pop-up ytor.

Föreläsningar

Föreläsningarna är gratis. Tid för fika, mingel och reflektion finns också i beräkning.

NYTT DATUM för träffen på Ljusdalsbygdens museum kommer.

TEMA: Skapa sammanhang – slöjdens väg in på nya arenor

Föreläsare:

Josefin Gäfvert, textilkonstnär, vävare, tidigare medlem i vävgruppen Studio Supersju. Görande i grupp och hur det kan stärka ens konstnärskap.

Julia Kalthoff, yxmakare, grundare av Kalthoff Axes. Organisk marknadsföring!

Det blir även en workshop kring nuläget – slöjdares behov och förutsättningar, samt presentation av resultat från utlysningen av särskilda uppdrag till kulturskapare april 2020, Kulturskaparens blick under social isolering, där fyra slöjdare fått 20 000 kr (exklusive moms eller inklusive sociala avgifter) var för produkt- och idéutveckling.

Sista anmälningsdag 13 oktober.

Tidigare föreläsningar:

Länsmuseet Gävleborg 13 februari 2020 kl 13:00-17:00

TEMA: Finna sin plats som slöjdare

Föreläsare:

Andreas Nobel, inredningsarkitekt och möbeldesigner, professor på Malmstens Linköpings universitet. Slöjdens möjligheter, vad kan slöjden bidra med?

Pernilla Svenre, textilformgivare i gränslandet mellan konst och slöjd. Vägen till att sälja produkter i egen butik och styrkan med det småskaliga.

Åsa Elmstam, konstnär och formgivare. Vad är jag värd – värdet av det handgjorda.

Hälsinglands museum 11 mars 2020 kl 13:00-17:00

TEMA: Det lokalt förankrade – att nå ut och hitta sin nisch

Föreläsare:

Erik Mossnelid, forgivare Renskalla. Hantverkets möjligheter i andra branscher.

Lydia Kellam, strateg och marknadsförare inom sociala medier och digital kommunikation, programansvarig på Bergs School of Communication. Trendspaning och marknadsföring med digitala kanaler.

Jonatan Malm, träslöjdare, medlem i Not Quite i Fängerfors. Att arbeta kring en plats – slöjd och besöksnäring i samklang.


Kontakt

Projektet finansieras av Region Gävleborg.
eva.carlborg@regiongavleborg.se