Ett år från ett får

Ett år från ett får, en utställning om ull - en resurs att ta tillvara.

Ull är ett fantastiskt material - inte minst inom slöjdområdet! Men hur tar vi vara på den ull som produceras? I Sverige produceras omkring 1800 ton ull per år, men bara drygt 300 ton tas tillvara.

Fåren klipps i regel två gånger per år. Grovt räknat ger ett får ett kilo användbar ull per klippning. I utställningen ger slöjdare från Gävleborgs län exempel på hur närproducerad ull kan tas tillvara och förädlas på olika sätt.

Vernissage lördag 20 januari 12.00. 
Rågången på Silvanum
Slöjdare deltar vid vernissagen.
Välkommen!

Utställningen pågår till och med den 4 mars.
Öppen måndag-fredag 10.00-16.00, lördag-söndag 12.00-16.00.