Smide

Håller du aktivt på med smide, utan att vi kommit i kontakt med dig under förstudietiden? Hör av dig till Eva Carlborg, om du vill vara med i projektet!

Smidesprojektet

Utifrån förstudien som genofördes 2015 i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Dalarna och Uppsala län, framkom önskemål om ett nätverk och en utställning.

Gränslöst smide är ett nätverk som är öppet för alla smidesintresserade i Dalarna, Uppsala och Gävleborgs län. Några gånger per år arrangeras fortbildnings- och inspirationsträffar. Vill du vara med i nätverket? Kontakta verksamhetutvecklaren för hemslöjd. Länk till e-postadress.

Önskemålet om en utställning resulterade i 7 kg järn, som hade vernissage på Upplandsmuseet den 9 november 2018. Nio smeder har fått en kubikmeter järn och utmaningen, vad kan en göra av 7 kg järn? Resultatet kommer att visas på fler platser runt om i landet.

Till utställningen hör också en film av Ida Lindgren om kärleken till smide.

Specifik rapport Gävleborg  - smidesprojektet (pdf)

Gemensam rapport - smidesprojektet (pdf)